Tu Mewn i'r Llyfrgell

Gydag e-gyfnodolion ac e-lyfrau a mwy a mwy o wasanaethau llyfrgell ar-lein (hyd yn oed talu eich dirwyon!) mae’n hawdd anghofio am y gwasanaethau pwysig a gynigir i ymchwilwyr o fewn llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth.

Yn ogystal â hawliau benthyca a gwasanaethau cyflenwi dogfennau mae gennych lyfrgellwyr pwnc-benodol proffesiynol ac archifau a chasgliadau arbennig unigryw.

Benthyca a Chyflenwi Dogfennau

Pile of books

 

Hyfforddiant ac ymholiadau ynglŷn â gwybodaeth am bwnc

Cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc yn uniongyrchol trwy ffonio neu e-bost, neu e-bostiwch llyfrgellwyr@aber.ac.uk os oes gennych ymholiadau am sgiliau gwybodaeth a phynciau. Rydym yn darparu’r gwasanaethau canlynol i staff:

  • Ymweliad rhagarweiniol a/neu daith o amgylch adnoddau’r llyfrgell trwy drefniant
  • Cyngor ar wasanaethau llyfrgell i staff academaidd trwy ffôn ac e-bost
  • Cyd-weithio ar adnoddau i’r llyfrgell a hyfforddiant sgiliau gwybodaeth
  • Hyfforddiant clinig un i un trwy wneud cais; gallwn ymweld â chi ar y campws ar gyfer e.e. defnyddio catalogau ac adnoddau ar-lein ar y campws ac oddi arno, rhybuddion cynnwys neu hyfforddiant EndNote
  • Sesiynau diweddaru i grwpiau o staff trwy drefniant

 

Casgliadau Arbennig

Horton Collection

Mae nifer o gasgliadau arbennig y Brifysgol ar gael ar gyfer mynediad ymchwil, megis y Casgliad Celtaidd (sydd ar gael i’w fenthyca), y Ganolfan Ddogfennau Ewropeaidd, casgliad Appleton ar rwymo ac argraffu lliw, a Chasgliad Horton o ddeunyddiau plant. Mae yna hefyd gasgliadau sy’n cael eu curadu gan adrannau megis Llyfrgell Fapiau E.G. Bowen a Chasgliadau’r Ysgol Gelf.

Edrychwch ar dudalen Casgliadau Arbennig y Brifysgol neu cysylltwch â llyfrgellwyr@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth