Primo i Ymchwilwyr

Primo yw catalog llyfrgell Prifysgol Aberystwyth ac mae’n cynnig chwiliadau testun-llawn cyflym o gyfnodolion a chofnodion cronfeydd data gan gyhoeddwyr cyfranogol. Fel ymchwilydd mae’n werth treulio rhywfaint o amser yn arbrofi gyda’r nifer o ddewisiadau mireinio chwiliadau a’r gwasanaethau My Account ac Eitemau a gadwyd. 

 primoChwilio catalog y llyfrgell

Y chwiliad diofyn yw chwilio catalog llyfrgell Prifysgol Aberystwyth: 

primoChwilio erthyglau a thestun llawn ar-lein

Mae Primo yn gallu cael ei ddefnyddio i chwilio o filiynau o erthyglau cyfnodolion a chofnodion cronfeydd data, gyda dolenni testun llawn, wedi’u cynaeafu gan gyhoeddwyr cyfranogol; wrth chwilio, dewiswch Erthyglau yn y gwymplen ar ochr dde o'r blwch chwilio.

Am wybodaeth ar sut i chwilio am erthyglau ar Primo, gweler ein CHA.

primoChwilio cronfeydd data pwnc

Trwy Brifysgol Aberystwyth mae gennych fynediad i amrywiaeth eang o gronfeydd data a ddatblygwyd yn rhyngwladol ar bob pwnc gyda dolenni i ddyfyniadau, erthyglau testun llawn, data ac adnoddau archifol:

  • Cliciwch ar Rhestr o E-adnoddau yn Primo i bori’r holl gronfeydd data yr ydym yn tanysgrifio iddynt a rhai adnoddau ar-lein rhad ac am ddim o safon uchel
  • Gallwch ddarganfod cronfeydd data ar bynciau penodol ar ein tudalennau gwybodaeth pwnc
  • Mae’r cronfeydd data yn cynnwys, ymhlith pethau eraill: Digimap Ordnance Survey, ERIC, Gale Reference Complete, Institute of Physics, Lexis®Library, LISTA, Mass Observation, PsycARTICLES, ScienceDirect, Web of Knowledge, ac Westlaw.

Canfod testun ar-lein cyflawn ar ac oddi ar y campws

Er bod cyhoeddwyr gwahanol yn rhoi mynediad testun llawn mewn gwahanol ffyrdd gallwch ddefnyddio e-adnoddau Prifysgol Aberystwyth ar y campws ac oddi arno:

  • Edrychwch am y botymau @Aber yn y canlyniadau chwilio yn y cronfeydd data y tanysgrifir iddynt; bydd clicio ar y botwm yn gwirio ein daliadau o e-gyfnodolion am destun llawn
  • Dilynwch y cyngor yma pan fyddwch yn gweithio oddi ar y campws i sicrhau bod gennych fynediad i e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd data y mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio iddynt

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'ch llyfrgellydd pwnc.