Sgiliau

Mae ymchwil yn gofyn am sgiliau mewn chwilio, gwerthuso a dadansoddi amrywiaeth gynyddol o ffynonellau, ac yn aml ymwybyddiaeth a hyfforddiant disgyblaeth-benodol. Yn Aberystwyth caiff sgiliau gwybodaeth eu cynorthwyo gan lyfrgellwyr pwnc arbenigol a chymorth ymchwil mewn Gwasanaethau Gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys clinigau arbenigol y gellir eu harchebu ar-lein.

Mae’r Swyddfa Ymchwil a’r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd (CDSYA) hefyd yn cynorthwyo ymchwilwyr gyda’r Ganolfan yn darparu rhaglen flynyddol o sesiynau, digwyddiadau a gweithdai datblygu proffesiynol parhaus, yn ogystal â chyflwyno nifer o raglenni astudio achrededig ac anachrededig.

Mae Vitae wedi creu nifer o bamffledi y gellir eu lawrlwytho ar gyfer datblygu ymchwilwyr gan gynnwys The Informed Researcher

Rheoli Data Ymchwil

Gall staff y Brifysgol gael mynediad i gyfarwyddiadau’r Brifysgol ar ddisgwyliadau a gofynion y Cynghorau Ymchwil ar gyfer rheoli data ymchwil yn y Pecyn Adnoddau Cymorth Ymchwil

Mae offer defnyddiol i’ch cynorthwyo i reoli data ymchwil ar gael hefyd yn y dolenni canlynol:

• Cwrs rheoli data MANTRA Prifysgol Caeredin
Offer cynllunio rheoli data y Ganolfan Curadu Digidol i gwrdd â gofynion personol a gofynion y sawl sy’n cyllido
• Mae Archif Data’r DU yn dal y casgliad mwyaf o ddata economaidd a chymdeithasol yn y DU

Dadansoddi Data Ymchwil

Ar gyfer dadansoddi data meintiol mae gan y rhan fwyaf o adrannau becynnau ystadegol y maent hwy’n eu ffafrio. Rhaglen ystadegol gyffredinol a ddefnyddir yn benodol yn y Gwyddorau Cymdeithasol yw SPSS.

I gael rhestr lawn o’r feddalwedd sydd ar gael gweler meddalwedd ar gael gan y GG

 

Chwilio ar y We

Cyngor a chyfarwyddyd ar sut mae defnyddio peiriannau chwilio a pheiriannau meta-chwilio yn effeithiol

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc

Dadansoddi Dyfyniadau

Cyflwyniad i lyfryddiaeth ystadegol ac adnoddau gwe ar ddadansoddi a graddio