Rhestrau Newyddion Ymchwil

Mae Gwasanaethau Newyddion Ymchwil sy’n casglu ynghyd y penawdau newyddion diweddaraf yn dod yn fwyfwy cyffredin. 

Isod ceir rhai enghreifftiau da ar gyfer gwyddoniaeth, y celfyddydau a’r gwyddorau cymdeithasol:

Y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

• Tabiau Cymdeithas, y Celfyddydau a’r Dyniaethau Alpha Galileo Foundation
• Hanes yn LiveScience gan TechMediaNetwork
• Diwylliant yn LiveScience gan TechMediaNetwork
The News Blog gan Sefydliad Joseph Rowntree

Gwyddoniaeth

Cyffredinol

o Porth SciCentral i newyddion gwyddoniaeth
o EurekAlert! gan The American Association for the Advancement of Science
o LiveScience gan TechMediaNetwork
o Crynhoad o Newyddion Gwyddoniaeth gan Yahoo
o Newyddion am Wyddoniaeth a’r Amgylchedd gan y BBC
o News in Science gan ABC
o Adran wyddoniaeth y wefan newyddion Technoleg Wired.com
o Storïau newyddion papur newydd The Independent
o Newyddion ymchwil gwyddoniaeth o NPR
o Science News o Reuters
o Newyddion am Wyddoniaeth a Thechnoleg yng Nghylchgrawn Discover
o Newyddion yng Nghylchgrawn Cosmos

Ffiseg

o Newyddion a nodweddion NASA
o Space.com gan TechMediaNetwork
o Newyddion y gofod a’r ddaear gan PhysOrg
o Newyddion gan yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd ESA 

Cyfrifiaduraeth

o Newyddion yn ITWorld 

Ynni

o Rhestrau newyddion ‘Energy Research News’, ERN
o Penawdau Alternative Energy News


I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc