Rhwydweithio Cymdeithasol

social networking icons

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer cynyddol o safleoedd rhwydweithio cymdeithasol wedi cael eu creu’n benodol i fodloni anghenion ymchwilwyr, gan gynnwys Facebook, LinkedIn, Twitter, Slideshare gyda llawer yn cael eu cysylltu ag adnoddau rheoli cyfeiriadau ar gyfer storio manylion am eich hoff ddyfyniadau a chyhoeddi eich ymchwil eich hun.

• Mae’r Rhwydwaith Gwybodaeth Ymchwil wedi creu canllaw defnyddiol i gyfryngau cymdeithasol i ymchwilwyr.
• Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu canllawiau byr a Rheolau Tŷ i staff a myfyrwyr ar ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol, diogelwch a gwasanaethau twitter y Brifysgol

 

blogBlogiau / Porthiannau

Mae Porthiannau RSS yn cyflwyno cynnwys newydd o’r blogiau o’ch dewis i un lle. Mae’r BBC wedi llunio eglurhad da o sut mae Porthiannau RSS yn gweithio.

Dyma rai safleoedd defnyddiol ar gyfer gosod eich blogiau eich hun a chwilio am flogiau yn eich pwnc:

BlogSearchEngine
• Rhestr porth rss TopRankBlog
• Peiriant chwilio Blogdigger


Rhowch gynnig ar rai blogiau ymchwil sy’n gysylltiedig â Phrifysgol Aberystwyth:

• Mae Oriel ac Amgueddfa’r Ysgol Gelf yn Aberystwyth yn cael ei weinyddu a’i olygu gan staff yn yr Amgueddfa. Mae’r blog yn ganolbwynt i newyddion, digwyddiadau, ysgrifennu a lluniau sy’n gysylltiedig ag Oriel ac Amgueddfa’r Ysgol Gelf.

• Mae’r Grŵp Gwleidyddiaeth Amgylcheddol yn defnyddio eu blog i barhau trafodaethau, rhannu syniadau a phroblemau mewn ymchwil, a rhannu gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd ar y gweill

• Mae blog y Grŵp Ymchwil Diogelwch yn postio manylion am ddigwyddiadau a phrosiectau ac yn dogfennu ymchwil y grŵp: o gysyniadau ôl-drefedigaethol ac ôl-strwythurol am ddiogelwch i faes cynghreiriol o astudiaethau strategol.

• Mae blog Tîm y Gwasanaethau Academaidd yn darparu cyngor a chymorth llyfrgell ac awgrymiadau a chynghorion sy’n cefnogi eich ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth.

• Mae gan y blog Casgliadau Arbennig fanylion am arddangosfeydd llyfrau prin diweddar yn ein llyfrgelloedd.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc