Hygyrchedd yn Llyfrgell Hugh Owen

AccessAble - Click for Accessibility Information

 • Mae toiledau hygyrch ar gael ar Lawr D ag E.
 • Mae dolen sefydlu clyw integredig ar gael o'r brif Ddesg Ymholiadau.
 • Gellir benthyg Trosluniau Lliw a chwyddwydrau o’r Ddesg Ymholiadau.
 • Gellir cyrraedd prif fynedfa lefel D o'r piazza.
 • Mae lifft ar gael i ddefnyddwyr sydd â phroblemau symudedd gael mynediad i'r lloriau eraill.  Gofynnwch wrth y Ddesg Ymholiadau os oes angen cymorth arnoch.
 • Y Larymau Tân yw'r mathau Klaxon a chloch. Mae rhybuddion byddar ar gael o'r Ddesg Ymholiadau.
 • Mae'n hanfodol na ddylid defnyddio'r lifft pan fydd y larwm tân yn canu.
 • Cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd i drefnu Cynllun Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEEP) i'r Llyfrgell os yn berthnasol.

  Cysylltwch â ni os hoffech gael taith ddywysedig o amgylch ein cyfleusterau neu i drafod  unrhyw ofynion penodol sydd gennych.

Hygyrchedd

AccessAble - Cliciwch i gael Gwybodaeth am Hygyrchedd

 • Mae mynedfa/allanfa hygyrch i’r llyfrgell ar Lefel E ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn neu ddefnyddwyr â phroblemau symudedd. Cysylltwch â’r adran Cymorth i Fyfyrwyr i drefnu i gael mynediad trwy eich Cerdyn Aber yn ôl yr angen.
 • Mae lifft ar gael i ddefnyddwyr â phroblemau symuded sydd am gael mynediad i’r lloriau eraill. Mae wedi’i leoli ar bwys y Ddesg Ymholiadau - gofynwch wrth y Ddesg Ymholiadau am gymorth.
 • Mae toiledau i’r anabl ar Lawr E.
 • Mae dolenni sain ar gael yn y desgiau gwasanaeth.
 • Trosluniau Lliw a chwyddwydrau ar gael i’w benthyca o’r ddesg ymholiadau
 • Mae ardal Cerdyn Gwyrdd ar lawr E, ac mae loceri ar gael
 • Mae Mannau Astudio Cerdyn Gwyrdd ar gael
 • Gallwn drefnu i nôl a dosbarthu deunyddiau darllen neu ddeunyddiau eraill yn y Llyfrgell, yn barod i’w casglu neu ar gyfer astudiaeth bersonol.
 • Mae'r Larymau Tân o fath Klaxon a chloch ill dau, ac mae'n hollbwysig nad ydych yn defnyddio'r lifft pan fo'r larwm tân yn canu. Os oes angen Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys arnoch cysylltwch â ni.
 • Cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd i drefnu Cynllun Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEPEP) ar gyfer y Llyfrgell os yw’n berthnasol.

Cysylltwch â ni os hoffech gael taith dywysedig o amgylch yr adnoddau, trafod Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys neu os oes gennych unrhyw ofynion penodol.