Chwyddwydrau

Mae amrywiaeth o chwyddwydrau ar gael o lyfrgelloedd Hugh Owen a'r Gwyddorau Ffisegol i'w defnyddio yn y llyfrgelloedd eu hunain.

Mae nifer o fathau gwahanol ar gael, un â ffon fesur, un i'w dal yn eich dwylo ar gyfer pobl llaw dde a phobl llaw chwith, a chwyddwydr cromen sy'n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer mapiau a delweddau:

Chwyddwydrau Chwyddwydrau Chwyddwydrau

Gofynnwch wrth y Ddesg Fenthyca i gael benthyg un neu i gael mwy o fanylion.