Mynediad ac Adnoddau i Ddefnyddwyr ag Anableddau yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol

Hygyrchedd

 • Mae ramp ar gael o'r brif fynedfa ar yr ochr dde o'r adeilad.
 • Mae'r cyfleusterau toiled hygyrch ar gael ar lawr gwaelod yr adeilad hwn.
 • Mae'r llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar y 4ydd llawr, ble gellir cael mynediad o'r lifft. Mae lifft ar gael o gyntedd y llyfrgell  i gael mynediad i brif gorff y llyfrgell.
 • Mae dolen sefydlu clyw ar gael wrth y ddesg ymholiadau.
 • Mae chwyddwydrauthrosluniau lliw ar gael i'w benthyg o'r ddesg  ymholiadau.
 • Gallwn drefnu i nôl deunyddiau darllen neu ddeunyddiau arall o fewn y llyfrgell yn barod i'w casglu neu astudio personol.
 • Cysylltwch â Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Swyddfa Diogelwch Iechyd a'r Amgylchedd,  i drefnu cynllun gwacau brys personol (PEEP) ar gyfer y llyfrgell berthnasol.

Os hoffech gael taith dywys o amgylch y cyfleusterau i drafod unrhyw ofynion penodol sydd gennych, cysylltwch â ni.

 

 • Mae ramp ar gael o’r brif fynedfa i’r de o’r adeilad.
 • Mae cyfleusterau toiled hygyrch ar lawr gwaelod yr adeilad hwn.
 • Mae'r llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar y pedwerydd llawr, lle gellir cael mynediad trwy ddefnyddio’r lifft. Mae cadair godi ar gael yng nghyntedd y llyfrgell sy’n rhoi mynediad i’r brif lyfrgell.
 • Mae dolen sain ar gael wrth y Ddesg Ymholiadau
 • Trosluniau Lliw a Chwyddwydrau ar gael i’w benthyca o’r ddesg ymholiadau
 • Gallwn drefnu i nôl a dosbarthu deunydd darllen neu ddeunyddiau eraill yn y Llyfrgell, yn barod i’w casglu neu ar gyfer astudiaeth bersonol.
 • Cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd i drefnu Cynllun Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEPEP) ar gyfer y Llyfrgell os yw’n berthnasol.

Cysylltwch â ni os hoffech gael taith dywysedig o amgylch yr adnoddau, trafod Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys neu os oes gennych unrhyw ofynion penodol.

Pwynt Cyswllt Hygyrchedd Connie Davage
(01970) 62 2407
gg@aber.ac.uk