Gwasanaethau'r Llyfrgell - Yma i'ch helpu

 

 Mannau Astudio

 

Adnoddau Dysgu ac Adolygu

Cymorth Pwnc

Cymorth TG a chymorth cyffredinol 

Rydym yma i helpu gyda phroblemau technegol neu unrhyw anhawster wrth ddefnyddio un o'n gwasanaethau.

Mae sawl ffordd ichi gysylltu â ni: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/