Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Myfyrwyr TAR

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Bydd arnoch angen cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth a Cherdyn Aber i fedru defnyddio ein hadnoddau.

 

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

Ar ôl ichi roi eich cyfrif e-bost ar waith dylech wneud cais am eich cerdyn Aber fel y bydd yn barod ar eich cyfer pan gyrhaeddwch y campws.

Adnoddau TAR

Gall pob myfyriwr ddefnyddio adnoddau dysgu’r casgliad TAR, ond mae o ddefnydd arbennig i fyfyrwyr TAR Uwchradd Aberystwyth. Yn ystod cyfnod ymarferol y cwrs, estynnir cyfnod benthyca llyfrau’r casgliad i alluogi’r myfyrwyr i’w benthyg dros gyfnod eu lleoliad yn yr ysgolion. Dim ond llyfrau’r casgliad hwn (a nodir gan fandyn gwyrdd ar eu meingefn) sydd â chyfnod benthyca estynedig ac mae holl lyfrau eraill llyfrgelloedd y brifysgol yn aros yn fenthyciadau pythefnos, tri diwrnod neu gyfnod byr. Lleolir y casgliad hwn ar Llyfrgell Hugh Owen.