Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Myfyrwyr Prifysgol Haf

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

I ddefnyddio ein hadnoddau bydd yn rhaid i chi gael cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth a cherdyn Aber.

 

Eich Cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i:

Bydd modd i chi ysgogi eich cyfrif TG Prifysgol ar-lein yn fuan cyn i’ch cwrs ddechrau a chewch e-bost gyda chyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn cyn gynted ag y bydd eich cyfrif yn barod.

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

 

I gael mynediad i Hwb Cwrt Mawr

Wi-fi

Mynediad i’r rhyngrwyd

 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i wasanaeth diwifr The Cloud.
 • Gall Myfyrwyr y Brifysgol Haf gysylltu â The Cloud:
  • Dewiswch The Cloud o’r rhestr o rwydweithiau diwifr sydd ar gael. 
  • Ar ôl cysylltu agorwch eich porwr gwe ac adnewyddu’r dudalen. 
  • Bydd tudalen fewngofnodi The Cloud yn ymddangos
  • Dewiswch Get Online or register now
  • Dewiswch Free Cloud WiFi
   • Os ydych chi wedi cofrestru i ddefnyddio The Cloud o’r blaen rhowch eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair
   • Os nad ydych wedi cofrestru i ddefnyddio The Cloud o’r blaen cliciwch ar Create an Account
 • Ar ôl mewngofnodi gallwch gael mynediad i’r rhyngrwyd.
 • Mae cymorth ar gael ar gyfer defnyddio’r gwasanaeth hwn ar dudalennau Cwestiynau Cyffredin The Cloud
 • Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn holl adeiladau gweinyddol ac addysgu’r Brifysgol a’r neuaddau preswyl (yn ystod gwyliau’r Brifysgol  yn unig).