Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Myfyrwyr Prifysgol Haf

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

I ddefnyddio ein hadnoddau bydd yn rhaid i chi gael cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth a cherdyn Aber.

 

Bydd modd i chi actifadu eich cyfrif TG Prifysgol ar-lein, anfonwn e-bost atoch gyda chyfarwyddiadau i wneud hyn pan fydd eich cyfrif yn barod.

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

 Unwaith y byddwch wedi actifadu eich cyfrif TG dylech wneud cais am eich Cerdyn Aber arlein fel ei fod yn barod ichi pan fyddwch yn cyrraedd y campws.

 

Wi-fi

Mynediad i’r rhyngrwyd

 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i wasanaeth diwifr The Cloud.
 • Gall Myfyrwyr y Brifysgol Haf gysylltu â The Cloud:
  • Dewiswch The Cloud o’r rhestr o rwydweithiau diwifr sydd ar gael. 
  • Ar ôl cysylltu agorwch eich porwr gwe ac adnewyddu’r dudalen. 
  • Bydd tudalen fewngofnodi The Cloud yn ymddangos
  • Dewiswch Get Online or register now
  • Dewiswch Free Cloud WiFi
   • Os ydych chi wedi cofrestru i ddefnyddio The Cloud o’r blaen rhowch eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair
   • Os nad ydych wedi cofrestru i ddefnyddio The Cloud o’r blaen cliciwch ar Create an Account
 • Ar ôl mewngofnodi gallwch gael mynediad i’r rhyngrwyd.
 • Mae cymorth ar gael ar gyfer defnyddio’r gwasanaeth hwn ar dudalennau Cwestiynau Cyffredin The Cloud
 • Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn holl adeiladau gweinyddol ac addysgu’r Brifysgol a’r neuaddau preswyl (yn ystod gwyliau’r Brifysgol  yn unig).