Dyblygu a throsi Cyfryngau

Gallwn:

  • ddyblygu VHS sengl neu luosog o'r rhan fwyaf o fformatau
  • dyblygu tapiau sain a rhai trosiadau safonol
  • trosglwyddo VHS i DVD
  • trosglwyddo casét sain i CD sain
  • trosi ffeiliau e.e. wav i mp3 neu wma
  • trosi tapiau Mini DV i DVD
  • trosi i ac o unrhyw Safon Teledu Byd-Eang

Noder: Gall cyfyngiadau hawlfraitn fod yn berthnasol ar gyfer ambell i waith dyblygu

Os hoffech ddefnyddio'r gwasnaeth hwn llenwch ein Ffurflen archebu gwasanaeth.