Asesu Ar-lein

Caiff nifer o asesiadau canol-semester ac arholiadau terfynol ym Mhrifysgol Aberystwyth eu cyflwyno ar-lein. Mae’n ffordd effeithlon o gyflwyno cwestiynau atebion amrywiol neu arholiadau gyda chwestiynau meintiol. Ar hyn o bryd cânt eu defnyddio gan yr adrannau Daearyddiaeth, IBERS, Ffiseg a Chyfrifiadureg. Eleni am y tro cyntaf cafodd arholiadau ar-lein eu cynnal o bell ar gyfer myfyrwyr masnachfraint.

Caiff arholiadau ar-lein eu cynnal ar weinydd ar wahân sy’n lleihau’r posibilrwydd o unrhyw amhariadau ar yr arholiadau. Mae gan y rhyngwyneb ar gyfer sefyll arholiadau nodweddion hygyrchedd megis addasu cyferbynnedd tudalen a maint y ffont ac mae’n hawdd i’w lywio. Ar ôl i’r myfyrwyr gwblhau’r arholiad, caiff eu graddau eu cynhyrchu’n awtomatig a’u dosbarthu’n rhwydd.

 

I fyfyrwyr

Sut mae cael mynediad i fy arholiad ar-lein? (Myfyriwr)

 

I staff

Canllaw i Questionmark Perception (Meddalwedd Arholiadau Ar-lein) (e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk i ofyn am gopi) 

 

Cewch ragor o wybodaeth am ddefnyddio asesu ar-lein gan Dr Ruth Wonfor yn adran IBERS.