PAWS

Ystyr PAWS yw Powerdown And Wake System

Mae PAWS yn rhaglen rheoli pŵer cyfrifiaduron bwrdd gwaith sy’n galluogi i ddefnyddwyr osod amseroedd i’w cyfrifiadur fynd i gysgu a deffro’n awtomatig. Gall hyn leihau costau trydanol ac Allyriannau CO2 yn sylweddol.

Ar ôl gosod PAWS ar eu cyfrifiadur gall defnyddwyr:

  • osod eu proffil i gyd-fynd â’u harferion gwaith eu hunain
  • wirio’r arbedion a wnaed trwy ddefnyddio PAWS
  • ddeffro eu cyfrifiadur o rywle arall

Mae PAWS wedi'i osod yn awtomatig ar holl gyfrifiaduron y staff ar barth PAU, ar y cyfrifiaduron yn yr ystafelloedd dysgu ac ar y cyfrifiaduron cyhoeddus yn y llyfrgelloedd a'r ystafelloedd cyfrifiaduron.

Gellir gosod PAWS ar gyfrifiaduron sy’n eiddo i’r Brifysgol ar rwydwaith PA sy’n rhedeg Windows, RedHat/Gentto Linux a Mac OS.

Mae rhagor o wybodaeth am PAWS ar gael yn ein Cwestiynau Cyffredin