Gwasanaeth Atgyweirio TG i Fyfyrwyr

Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth dîm o dechnegwyr cymwys a phrofiadol sy’n gallu darparu gwasanaeth cynnal a chadw ac atgyweirio ar gyfer cyfrifiaduron, gliniaduron a pherifferolion sy’n eiddo i’r myfyrwyr. Gallant weithio gyda systemau gweithredu Windows ac Apple.

Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

  • Gwerthusiad a diagnostig rhad ac am ddim gyda phris amcangyfrifedig ar gyfer atgyweirio dyfeisiau diffygiol
  • Gwneud diagnosis ac atgyweirio diffygion i’r caledwedd gan gynnwys disgiau caled diffygiol, sgriniau wedi torri, bysellfyrddau diffygiol
  • Gwneud diagnosis ac atgyweirio diffygion yn ymwneud â meddalwedd
  • Cwblhau trosglwyddo cynnwys un disg caled i ddisg caled arall
  • Gwiriad iechyd a gwasanaeth glanhau ar gyfer eich dyfeisiau
  • Cael gwared ar firysau a bygythiadau ysbïwedd yn rhad ac am ddim
    • Atgyweiriadau o dan warant i gyfrifiaduron Apple a brynwyd drwy Storfa Addysg gan ddefnyddio Cymwysterau Prifysgol Aberystwyth
    • Atgyweiriadau nad ydynt o dan warant i gyfrifiaduron Apple

Noder na allwn ddarparu gwasanaeth i ffonau symudol na thabledi.

I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn cysylltwch â’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Byddwn yn darparu diagnostig rhad ac am ddim ac yn rhoi pris amcangyfrifedig ar gyfer atgyweirio.

Os ydych chi’n penderfynu cael yr atgyweiriad, gellir talu ar-lein gyda cherdyn credyd/debyd neu gydag arian parod yn Llyfrgelloedd Hugh Owen neu Thomas Parry. 

Ar gyfer atgyweiriadau i offer sy’n eiddo i Brifysgol Aberystwyth rhowch wybod am y nam

Gwasanaeth Atgyweirio TG i Fyfyrwyr - Costau

Diagnostig a gwerthusiad gydag amcangyfrif o’r pris ar gyfer atgyweirio dyfeisiau diffygiol

RHAD AC AM DDIM

Atgyweirio diffygion caledwedd

£35.00 yn ogystal â darnau*

Atgyweirio diffygion yn ymwneud â meddalwedd

£35.00 yn ogystal â darnau*

Gwiriad iechyd a gwasanaeth glanhau ar gyfer eich dyfeisiau

£20.00*

Cael gwared ar firysau a bygythiadau ysbïwedd

RHAD AC AM DDIM

Cwblhau trosglwyddo cynnwys un disg caled i ddisg caled arall 

£20.00*

Atgyweiriadau o dan warant i gyfrifiaduron Apple a brynwyd drwy Storfa Addysg Apple gan ddefnyddio Cymwysterau Prifysgol Aberystwyth

RHAD AC AM DDIM

Atgyweiriadau nad ydynt o dan warant i gyfrifiaduron Apple

£35.00* yn ogystal â darnau

* costau yn cynnwys TAW