Penderfynwch a yw hwn yn flog personol ynteu’n flog grŵp

Yn gyntaf bydd angen i chi ystyried pwy fydd yn blogio – ai chi yn unig ynteu a fydd nifer o flogwyr?

Os mai chi’n unig fydd yn blogio, rhowch wybod i ni ar blogging@aber.ac.uk ac fe baratown y blog ar eich cyfer.