Galluogi blogio

I greu eich blog, bydd angen i chi alluogi blogio ar gyfer cyfrif hwnnw. Ewch i’r cyfeiriad canlynol a mewngofnodi: https://myaccount.aber.ac.uk/protected/permsets/

Ar ôl mewngofnodi, dylech weld sgrin fel hon:

Cliciwch y botwm Ychwanegu yn y rhes wordpress i alluogi blogio ar gyfer y cyfrif hwn.

Bydd y dudalen yn adnewyddu a bellach bydd y botwm Ychwanegu’n troi’n fotwm Diddymu pe baech yn dymuno analluogi blogio ar gyfer y cyfrif hwn yn y dyfodol.

ARHOSWCH AM O LEIAF 30 MUNUD CYN CEISIO MYND YMLAEN GAN FOD OEDI RHWNG CLICIO’R BOTWM YCHWANEGU A GALLUOGI EICH BLOG.