Sefydlu cychwynnol

Nawr ewch i’r cyfeiriad canlynol i gael eich blog newydd (gan newid USERNAME i enw defnyddiwr y cyfrif rydych chi wedi’i ddewis ar gyfer eich blog): http://wordpress.aber.ac.uk/USERNAME

Os byddwch wedi aros digon hir dylech weld bod gennych flog! Os nad yw yno, fe welwch flog diofyn gyda’r neges hon:

A thybio eich bod wedi aros digon hir, dylech weld bod gennych flog yn dangos postiad prawf. Sgroliwch i lawr ychydig at y ddolen Mewngofnodi ar y dde ar y gwaelod - cliciwch hwn. Os na allwch chi ddod o hyd i ddolen mewngofnodi, ewch i far cyfeiriad eich porwr ac ychwanegwch 'wp-admin' at ddiwedd y cyfeiriad gwe e.e. http://wordpress.aber.ac.uk/USERNAME/wp-admin

Nawr fe welwch eich ‘Dangosfwrdd’ gyda neges groeso: