Thema’r Blog

Efallai y byddwch am newid thema eich blog. Mae modd gwneud hyn o dan "Gwedd" > "Themâu" yn y ddewislen ar y chwith yn y Dangosfwrdd. Mae’r thema’n rheoli golwg y blog, ac mae gennych chi ddewis o themâu Brand Aber 2, Dim Brand 2, Dim Brand UA, AU Llawn neu UA Ysgafn. Mae’r themâu heb frand yn addas i flogiau mwy personol lle’r ydych chi’n bwriadu mynegi eich barn bersonol ar bynciau. Mae’r themâu hyn yn cynnwys yr ymwadiad safonol mewn troednodyn. Mae’r themâu eraill wedi’u brandio. Dylid defnyddio’r themâu hyn os ydych chi’n blogio’n swyddogol. Dewiswch y thema sy’n briodol i natur eich blog. Gallwch addasu’r themâu drwy newid y lliw cefndir a delwedd y pennawd os ydych chi’n dymuno gwneud.