Dechrau blogio

I roi darn newydd ar eich blog, gallwch naill ai rhoi'ch llygoden dros "+ Ychwanegu" ar y bar du ar frig y tudalen a dewis "cofnod", neu roi'ch llygoden dros "Cofnodion", ar y ddewislen ar y chwith a dewis "Ychwanegu".

Gallwch hefyd greu tudalennau sefydlog (tudalen 'Amdanaf i', er enghraifft). I greu tudalen, gallwch naill ai roi'ch llygoden dros "+ Ychwanegu" yn y bar llwyd ar y brig a dewiswch "Tudalen", neu roi'ch llygod dros "Tudalennau" ar y ddewislen ar y chwith a dewiswch "Ychwanegu".