Newid cyfeiriad eich Blog

Os ydych chi wedi creu blog ar gyfer grŵp, gan ddefnyddio cyfrif ‘blwch post cyffredin’, gallech ganfod nad yw’r cyfeiriad blog arferol sy’n cynnwys enw’r cyfrif (e.e. wordpress.aber.ac.uk/wwwstaff/) yn ddelfrydol. Os ydych chi yn y sefyllfa hon ac y byddai’n well gennych gael enw eich grŵp yn y cyfeiriad yn lle enw’r cyfrif swyddfa (e.e. wordpress.aber.ac.uk/webteam/), yna ebostiwch blogging@aber.ac.uk gan roi cyfeiriad cyfredol y blog a’r cyfeiriad yr hoffech ei gael.