Gosodiadau Golygu

Cyn dechrau ysgrifennu cofnodion ar eich blog efallai y bydd angen i chi newid y gosodiadau golygu. Oherwydd nam bach yn Wordpress, yn ddiofyn mae’n dangos y golygydd HTML yn unig yn hytrach na rhoi dewis i chi rhwng Golygyddion HTML a Visual (WYSIWYG). Os nad ydych chi’n gyfforddus yn ysgrifennu cofnodion yn defnyddio Golygydd HTML bydd angen i chi ddilyn y camau cyflym canlynol (er eu bod yn teimlo’n groes graen):

    1. Cliciwch ar eich enw ar frig y sgrin ar yr ochr dde – aiff hwn â chi at eich tudalen golygu proffil
    2. Ticiwch y blwch ar y brig “Analluogi’r golygydd Visual wrth ysgrifennu”
    3. Sgroliwch i lawr a chliciwch “Diweddaru Proffil”
    4. Nawr dad-diciwch y blwch rydych chi newydd ei dicio a chliciwch “Diweddaru Proffil” eto

Dylai hyn atgyweirio’r nam golygu a phan fyddwch chi’n creu cofnod blog newydd dylai fod gennych chi 2 dab ar gael ar gyfer Golygyddion Visual ac HTML