Casgliad Horton

Cyflwyniad

Mae Casgliad Horton o Ddeunyddiau i Blant yn cynnwys dros 800 0 eitemau sy'n dangos datblygiad llenyddiaeth plant yn ystod y ddau gan mlynedd o ganol y ddeunawfed ganrif tab 1913. Mae'r eitemau'n darlunio agweddau ar yr argraffu, ysgythru, darlunio, cyhoeddwyr, awduron a themâu a adlewyrchir yn Llenyddiaeth Plant y Ddeunawfed Ganrif a'r Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg.

Mae prif ran y Casgliad yn dyddio o'r Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg a chafodd ei ffurfio dros gyfnod o ddeugain mlynedd gan y diwedda Ronald Horton a oedd cdiddordeb mewn darlunio yn bennaf ac felly, yn ogystal â deunyddiau printiedig, mae'n cynnwys panoramas, sioeau sbecian, theatrau pobl ifanc, gemau bwrdd, cardiau chwrae wedi'u peintio â llaw a thrugareddau eraill.

Mae'r Casgliad yn cynnwys copïau cydgysylltiol gyda llofnod y ceinlythrennydd Alfred Fairbank ac mae ganddo tua chant o sleidiau lliw o ddarluniadau o weithiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli fel arall.

Mae'r Casgliad yn ei gyflawnrwydd yn adnoddgwerthfawr o ymchwil i lenyddiaeth pobl ifanc, llyfryddiaeth hanesyddol a dadansoddol, cyhoeddi, darlunio, gwisgoedd a drama.

Maent wedi cael eu rhannu i'r categorïau canlynol:

 • Chwedlau
 • Mythau ac arwyr chwedlonol
 • Barddoniaeth; penillion ac odlau; caneuon
 • Gwyddorau; gwerslyfrau cyntaf; gramadegau
 • Hwiangerddi
 • Storïau meithrin a storïau tylwyth teg
 • Ffuglen - cyn 1850
 • Ffuglen 1850 i 1913
 • Llyfrau cyfarwyddyd
 • Cyfarwyddyd Crefyddol a'r Beibl
 • Bywgraffiad a Hanes
 • Teithio a daearyddiaeth
 • Gwyddoniaeth a Natur
 • Gemau, dylunio a llyfrau lliwio
 • Drama
 • Llyfrau tegan symudol
 • Cyfnodolion a blwyddlyfrau
 • Cofroddion a phethau amrywiol
 • Comics ceiniog
 • Almanaciau; llyfrau pen-blwydd; cardiau
 • Deunyddiau Cysylltiedig h.y. printiau; sleidiau; darluniau unigol.