NHS Direct Wales: Presgripsiwn Llyfrau Cymru

Nod Presgripsiwn Llyfrau Cymru yw helpu pobl sydd â phroblemau seicolegol mân i gymedrol ddefnyddio llyfrau hunangymorth o safon uchel sydd wedi'u dewis yn arbennig gan seicolegwyr a chwnselwyr sy'n gweithio yng Nghymru.

Mae'r cynllun hynod lwyddiannus hwn yn golygu bod meddyg teulu, neu weithiwr proffesiynol arall yn rhoi 'presgripsiwn' am lyfr therapi y gellir ei gyfnewid am y llyfr yn unrhyw lyfrgell ledled Cymru. Dilynwch y ddolen gyswllt am wybodaeth bellach. Ymhlith y pynciau a drafodir mae dicter, iselder, straen, gorbryder, hunan-barch isel ac anhwylderau bwyta.

I chwilio daliadau'r llyfrgell rhowch y termau 'presgripsiwn Llyfrau Cymru' mewn i Primo, bydd hyn yn dod o hyd i’r daliadau.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun ewch i: http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/pdfs/WG%2016567%20Third%20A4%20Welsh%20WEB.pdf

Mae pob eitem yn cael ei hychwanegy at Primo- Catalog y Llyfrgell,