Hawlfraint

Mae Polisi Hawlfraint Prifysgol Aberystwyth yn amlinellu sut mae’r sefydliad yn rheoli hawlfraint. Ystyrir y canlyniadau ymarferol yn fanylach yn Beth yw Hawlfraint?

Mae holl aelodau staff a myfyrwyr yn ymrwymo’n awtomatig i Gytundeb a Chydnabyddiaeth Hawlfraint y Brifysgol

Mae Trwyddedau Hawlfraint yn cynnwys rhestr o’r trwyddedau sydd gan y Brifysgol ar hyn o bryd.

Mae cyflwyniad cyffredinol i E-Hawlfraint yn amlinellu’r materion penodol yn y maes hwn. Caiff y rhain eu hystyried yn fanylach isod:

Canllawiau ar 'Gysylltu Dwfn'
Sganio a’r Rhyngrwyd
Cyngor am Gyhoeddi ar y We
Recordio Darlithoedd
Recordiadau Podlediad – Cyngor am Hunan-Olygu

 

Ceir rhagor o wybodaeth am hawlfraint a ffurflenni hawlfraint yma:

Cwestiynau Cyffredin
Dolenni Perthnasol
Ffurflenni Hawlfraint