E-Hawlfraint

Yn y blynyddoedd diweddar mae maes hawlfraint, a oedd yn ddyrys eisoes, wedi mynd yn fwy cymhleth wrth i dechnolegau newydd a dulliau copïo a dosbarthu gweithiau dan hawlfraint gael eu lledaenu drwy gyfryngau digidol ac electronig. Mae llawer o bobl yn synnu at y cyfyngiadau sydd mewn grym o hyd o ran sganio a digideiddio ac nid ydynt, er enghraifft, yn sylwi bod hawlfraint yn gymwys i bopeth a roddir ar y Rhyngrwyd. Ar ben hynny, fe fyddai’n deg dweud hefyd nad yw’r rhan fwyaf o’r asiantaethau Trwyddedu yn gwneud darpariaeth ddigonol o ran copïo yn electronig ym maes Addysg Uwch. Mae’r adran hon yn ymdrin â rhai o’r prif faterion y dylai’r staff a’r myfyrwyr fod yn ymwybodol ohonynt, ac yn nodi rhai o’r cyfyngiadau y dylech gadw atynt.