Hawlfraint a thrwyddedau eraill

Mae gan y Brifysgol drwyddedau a gyflwynwyd gan nifer o asiantaethau sy’n gweithredu ar ran gwahanol hawl-ddeiliaid. Trwy dalu ffi trwydded, sy’n cael ei ddefnyddio i dalu’r hawl-ddeiliaid, gall y sefydliad gopïo a defnyddio rhai deunyddiau o fewn canllawiau penodol. Mae’n hollbwysig deall nad yw’r trwyddedau hyn ond yn cynnwys defnydd ohonynt o fewn cyd-destun dibenion addysgol. Nid ydynt yn cynnwys cyhoeddi gweithiau, darlledu deunyddiau ymhellach na’u perfformio’n gyhoeddus.

Ar hyn o bryd mae gan Brifysgol Aberystwyth drwyddedau a gyflwynwyd gan:

Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) – i gael manylion am gyfyngiadau Trwydded y CLA trowch at y brif dudalen ar Hawlfraint, ond cofiwch hefyd am “Rhestr Categorïau a Gweithiau Eithriedig” y CLA. Mae gan y Brifysgol hefyd Trwydded Digideiddio’r CLA sy’n ein galluogi i osod erthyglau digidol ar y Bwrdd Du trwy ddefnyddio Heron.

Asiantaeth Trwyddedu Papurau Newyddion (NLA) – mae hyn yn ein galluogi i lungopïo erthyglau o rai papurau newyddion cenedlaethol a rhanbarthol. Mae’r rhan fwyaf o bapurau dyddiol a phapurau Sul ynghyd â’r Western Mail, ond nid y Cambrian News yn cael eu cynnwys. Mae’r drwydded yn ein galluogi i gopïo hyd at 250 copi o un toriad i’w ddefnyddio o fewn y Brifysgol.

Asiantaeth Recordio Addysgol (ERA) – mae hwn yn ein galluogi i recordio darllediadau radio a theledu yng ngwledydd Prydain. Gall pob recordiad a wnaed ers 1990 gael eu cadw’n annherfynol ond mae yna rai cyfyngiadau ynghylch recordiadau a wnaed cyn hynny. Gellir recordio raglenni llawn a darnau ohonynt, ond ni chaniateir golygu pellach, megis gwahanu delweddau o drac sain. Gellir gwneud copïau ond mae’r un cyfyngiadau’n berthnasol, e.e. rhaid eu defnyddio at ddibenion addysgol yn unig, ni ellir eu hurio i eraill, ac ati. Rhaid i bob recordiad gael ei labelu’n ddigonol, gan ddangos dyddiad, amser a theitl y recordiad, a’r datganiad : “Ni ddylid ond defnyddio’r recordiad hwn o dan amodau Trwydded yr ERA”. Gellir archebu labeli rhag-brintiedig oddi ar wele yr ERA.

Arolwg Ordnans (OS) – mae hwn yn cynnwys gwneud copïau o ddeunyddiau OS at ddibenion dysgu ac addysgol, defnyddio mapiau mewn llyfrynnau a phrosbectwsau ac mae’n ein galluogi i wneud nifer o ddefnyddiau cyfyngedig eraill mewn gwaith addysgol ac ymchwil. Nid yw’n cynnwys gwerthu neu ddosbarthu i’r cyhoedd na digideiddio a sganio mapiau OS.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am ein trwyddedau cysylltwch â Jonathan Davies, Rheolydd Diogelu Data a Hawlfraint (mpd@aber.ac.uk).