Cysylltau Perthnasol

Deddfwriaeth

Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents

Deddf  Hawlfraint a Nodau Masnach (Troseddau a Gorfodaeth) 2002
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/25/contents

Deddf Hawlfraint (Pobl â nam ar eu golwg) 2002
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/33/contents

Asiantaethau Trwyddedu

Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA)
http://www.cla.co.uk/

Asiantaeth Trwyddedu Papurau Newyddion (NLA)
http://www.nla.co.uk/

Cymdeithas Hawlfraint Dylunio ac Artistiaid (DACS)
http://www.dacs.org.uk/

Asiantaeth Recordio Addysgol (ERA)
http://www.era.org.uk

Y Brifysgol Agored (OU)
http://www.open.ac.uk/about/thiswebsite/p2_1.shtml

Arolwg Ordnans – Hawlfraint at ddibenion Addysgol
http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/education/copyright/index.html

Cysylltau Eraill

Swyddfa Batent - Hawlfraint
http://www.ipo.gov.uk/copy.htm

Hawlfraint Y Goron
http://www.opsi.gov.uk/advice/crown-copyright/index.htm

Canllawiau ar gyfer Hawlfraint y Goron
http://www.opsi.gov.uk/advice/crown-copyright/copyright-guidance/index.htm