Sgiliau Digidol

Mae sgiliau digidol yn hanfodol yn ein byd ble mae technoleg ddigidol yn treiddio i bob agwedd ar fywyd.

Rydym yn gweithio gyda dau sefydliad i gynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi ac adnoddau digidol ychwanegol ichi gael dysgu sgiliau newydd a datblygu hyder yn eich galluoedd digidol.