LinkedIn Learning

Llwyfan ddysgu ar-lein yw LinkedIn Learning sydd â dross 16,000 o gyrsiau o ansawdd mewn sgiliau digidol, creadigol a busnes. Mae gan staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth fynediad llawn, rhad ac am ddim i’r gwasanaeth sydd ar gael 24/7 ar eich cyfrifiadur neu'ch dyfais symudol gan ddefnyddio'r ap.

 

 

Gwybodaeth am Linkedin Learning

Mae LinkedIn Learning yn cynnwys miloedd o gyrsiau a addysgir gan arbenigwyr, gyda rhagor o gyrsiau yn cael eu hychwanegu bob wythnos. Mae ystod eang o gyrsiau ar gael i bawb o bob lefel - o ddechreuwyr i arbenigwyr.

Mae hyfforddiant ar gael mewn pynciau megis:

 • Meddalwedd ac offer busnes
 • Datblygu gyrfa
 • Gwasanaethau cwsmeriaid
 • Dylunio Graffeg
 • Diogelwch gwybodaeth
 • Arweinyddiaeth a rheoli
 • Ffotograffiaeth
 • Datblygiad proffesiynol
 • Datblygu meddalwedd
 • Dylunio a datblygu gwefannau

Ar ôl ichi greu'ch cyfrif, cewch argymhellion o gyrsiau sy'n berthnasol i'ch maes a'ch diddordebau chi. Gallwch hefyd rhannu'ch cyrsiau a'ch sgiliau â'ch proffil LinkedIn.

 

Cychwyn gyda Linkedin

Ar borwr gwe:

 1. Ewch i https://linkedinlearning.aber.ac.uk 
 2. Mewngofnodwch â’ch cyfeiriad ebost a’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth
 3. Y tro cyntaf y byddwch yn mewngofnodi, gofynnir ichi gysylltu eich cyfrif personol LinkedIn neu barhau heb gysylltu cyfrif. Os nad oes gennych gyfrif LinkedIn ond bod arnoch eisiau creu un, cliciwch ar “Connect my LinkedIn account” ac ar y dudalen nesaf cliciwch ar “Join now”
 • Dyma rai o fanteision cysylltu eich cyfrif LinkedIn personol â LinkedIn Learning
  • Arbed amser, gyda mynediad rhwydd yn uniongyrchol o LinkedIn.com
  • Profiad dysgu sydd wedi’i deilwra’n fwy ar eich cyfer chi, gydag argymhellion personol yn seiliedig ar eich proffil proffesiynol a’r hyn y mae pobl eraill yn yr un swydd neu’r un diwydiant â chi yn ei ddysgu
  • Cadw dysgu yn flaenllaw yn eich meddwl, gydag argymhellion o ansawdd uchel gan arbenigwyr wrth ichi bori drwy eich llif newyddion
  • Gallu cofnodi eich cyflawniadau dysgu ar eich proffil LinkedIn

Ar ddyfais symudol:

 1. Chwiliwch am “LinkedIn Learning” yn eich siop apiau a mewngofnodi gan ddefnyddio eich cyfeiriad ebost a’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth

Mae eich data a’ch preifatrwydd yn cael eu diogelu

 • Pan fyddwch yn cysylltu eich cyfrif LinkedIn, gallwch fod yn dawel eich meddwl mai dim ond eich gweithgarwch dysgu fydd yn cael ei rannu â’r Brifysgol. Ni fydd unrhyw weithgarwch na data arall o’ch cyfrif LinkedIn fyth ar gael i’r Brifysgol nac yn gallu cael ei rannu â hi. Mae manylion Gwybodaeth Preifatrwydd LinkedIn Learning ar gael yma
  https://www.linkedin.com/help/learning/answer/71996
 • Os dewiswch beidio â chysylltu eich cyfrif LinkedIn, byddwch yn creu cyfrif LinkedIn Learning ar wahân nad yw’n gysylltiedig â LinkedIn.com

Beth os newidiaf fy meddwl? Fe gysylltais fy nghyfrif LinkedIn â LinkedIn Learning, ond mae arnaf eisiau ei ddatgysylltu yn awr

 

Cymorth a chefnogaeth i ddefnyddio LinkedIn Learning

Wrth i chi weithio gyda LinkedIn Learning, rydym yn awyddus iawn i glywed am eich profiadau a'ch adborth.