Ystafelloedd Astudio Grŵp Hugh Owen

 

Eich Diogelwch

I amddiffyn eich hun ac eraill gofynnwn i chi:

  • Ymweld â’r Llyfrgell yn ystod eich slot amser penodol yn unig
  • Defnyddio hylif glanweithiol cyn dod i mewn, ac yn rheolaidd wrth ddefnyddio'r Llyfrgell.
  • Defnyddio'ch Cerdyn Aber eich hun i gael mynediad i mewn ac allan o'r llyfrgell.
  • Gwisgo gorchuddion hwyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'i eithrio
  • Peidio â dod i’r Llyfrgell os ydych chi'n sâl.

Byddwn yn sicrhau:

  • Bod nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr yn y Llyfrgell ar yr un pryd.
  • Bod staff sydd yn gweithio yn y Llyfrgell yn dilyn arferion hylendid a argymhellir.
  • Bod glanhau rheolaidd yn cael eu gwneud.
  • Mae gorsaf diheintio dwylo ar gael wrth y fynedfa