Ystafell Astudio Grŵp 4

Mae Ystafell Astudio Grŵp 4 ar Lefel E y Llyfrgell Hugh Owen

Nifer o bobol

 • Mae yna le i uchafswm o 6 person yn yr ystafell yma.
 • Mae golau addasadwy yn yr ystafell yma.
 • Mae yna ddesg y gellir ei chymhwyso yn yr ystafell yma.
 • Mae modd agor y drws i'r ystafell yma yn awtomatig drwy wasgu botwm.

 

Offer

 Mae’r ystafell yma yn cynnwys:

 • Cyfrifiadur
 • Sgrin Fawr sydd wedi ei gysylltu â’r cyfrifiadur
 • Bwrdd a chadeiriau astudio
 • Bwrdd Gwyn yn cynnwys peniau a glanhawr
 • Socedi pŵer
 • Mae golau addasadwy yn yr ystafell yma
 • Mae yna ddesg y gellir ei chymhwyso yn yr ystafell yma

 

Hygyrch

 • Mae golau addasadwy yn yr ystafell yma.
 • Mae yna ddesg y gellir ei chymhwyso yn yr ystafell yma.
 • Mae modd agor y drws i'r ystafell yma yn awtomatig drwy wasgu botwm.
 • Mae'r ystafell yma ar lefel E y Llyfrgell Hugh Owen sydd gyda mynediad lifft

 

Llogi

 • Myfyrwyr yn unig sydd yn gallu llogi'r ystafell yma. Er mwyn llogi'r ystafell, yma ewch i https://gsr.aber.ac.uk
 • Gellir llogi am gyfnod o 2 awr
 • Ni ellir defnyddwyr llogi fwy na 2 cyfnod ar ôl ei gilydd
 • Gellir llogi hyd at bythefnos o flaen llaw
 • Mae modd defnyddio'r opsiwn Cwrdd Nawr ar y ddyfais sydd tu allan yr ystafell os yw'r ystafell ar gael ar y pryd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gall defnyddwyr gweld pa ystafelloedd sydd yn rhydd i'w ddefnyddio drwy edrych ar y sgrin ymddangos sydd gyferbyn a'r ddesg ymholiad ar lefel D:

 

 

Defnydd

Mi fydd defnyddio'r ystafell yma ar gyfer astudio mewn grŵp yn cael blaenoriaeth dros astudio unigol.