Ystafell Iris de Freitas

Mae Ystafell Iris de Freitas yn darparu mannau astudio tawel, unigol ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth. Dyma'r cyfleusterau sydd ar gael ar hyn o bryd:

 • 25 man astudio unigol
 • 9 man astudio gyda chyfrifiadur
 • 1 argraffydd/sganiwr
 • Man llenwi potel dŵr
 • 5 ystafell astudio unigol gyda chyfrifiadur

Mynediad

Rhaid defnyddio’r system rhagarchebu i gael lle yn Ystafell Iris de Freitas. Mae system rhagarchebu gwahanol ar gyfer yr ystafelloedd astudio unigol ar gael yma

 • Gallwch ragarchebu cyfnod o 3 awr rhwng 08:30-17:15 dydd Llun i ddydd Gwener
 • Gellir archebu y rhain hyd at wythnos o flaen llaw
 • Gallwch archebu man astudio gyda chyfrifiadur neu ddesg astudio
 • Gallwch ond archebu un man ar gyfer un cyfnod
 • Cewch fynediad i Ystafell Iris de Freitas trwy’r fynedfa gefn i Lefel E, Adeilad Hugh Owen. Dilynwch y llinell ddu ar y map isod am gyfarwyddiadau
 • Byddwch angen eich Cerdyn Aber i gael mynediad i'r ystafell

Map showing location of level E entrance

Eich diogelwch

 • Dylech ymweld â’r ystafell Iris de Freitas yn ystod eich slot amser yn unig
 • Dim ond defnyddwyr sydd wedi rhagarchebu man astudio a ddylai ddod i Ystafell Iris de Freitas
 • Peidiwch â dod i’ch man astudio cyn yr amser penodedig. Bydd pobl eraill yn gadael yr adeilad cyn yr amser hwn.
 • Dylai defnyddwyr ddiheintio eu dwylo cyn dod mewn i Ystafell Iris de Freitas. Mae yna orsaf diheintio dwylo wrth fynedfa'r ystafell.
 • Dylai pob defnyddiwr gydymffurfio â’r rheol 2 fedr pellter cymdeithasol
 • Ni ddylai defnyddwyr ddefnyddio mannau astudio sydd wedi eu marcio nad ydynt ar gael
 • Dylai pob defnyddiwr ddefnyddio ei Gerdyn Aber i gael mynediad i Ystafell Iris de Freitas
 • Dylai pob defnyddiwr ddefnyddio ei Gerdyn Aber i adael Ystafell Iris de Freitas
 • Rhaid i bob defnyddiwr ddilyn y system unffordd
 • Cyfyngir ar y nifer o ddefnyddwyr yn Ystafell Iris de Freitas ar un amser
 • Bydd staff ac ymwelwyr i'r ystafell yn dilyn yr arferion hylendid a argymhellir.
 • Peidiwch â dod i Ystafell Iris de Freitas os ydych yn sal. Prif symptomau COVID-19 yw:
  • Peswch newydd parhaus
  • Tymheredd uchel
  • Newid neu golled i’ch gallu i flasu ac arogli arferol (anosmia)
 • Rhaid gwisgo gorchudd wyneb ym mhob un o adeiladau'r Brifysgol