Gweithio Oddi Ar y Campws

Pam Ydw i Angen VPN?

I sicrhau'ch bod yn gallu defnyddio adnoddau oddi ar y campws, argymhellwn eich bod yn gosod cyswllt rhwydwaith VPN.

Sut Ydw i'n Sefydlu VPN?

Rhan 1 – gosod cyswllt VPN (1:32)

Mae'r Cwestiynau Cyffredin am VPN i'w cael ar: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/vpn/

 

Sut Ydw i'n Darganfod a Defnyddio Erthyglau Cyfnodolyn Oddi Ar y Campws?

Rhan 2 – chwilio am erthyglau mewn cyfnodolion (3:02)

Cewch ddod o hyd i'r adnoddau gorau i'ch pwnc chi drwy ddefnyddio ein Canllawiau Pwnc.

Sut Ydw i'n Cael Mynediad at Llyfrau Pan Fyddaf yn Gweithio Oddi Ar y Campws?

Mae myfyrwyr amser-llawn yn cael manteisio ar y miloedd lawer o e-lyfrau sydd ar gael i chi - ac mae'r cyfan i'w gael ar catalog y llyfrgell, Primo. Bydd angen i chi osod cyswllt VPN er mwyn cael eu defnyddio oddi ar y campws.

Os ydych yn gweithio oddi ar y cwmpas ac yn agos i lyfrgell prifysgol arall - edrychwch i weld a ydynt yn rhan o gynllun sydd ar waith drwy Brydain ac Iwerddon o'r enw Sconul Access sy'n golygu bod defnyddwyr llyfrgelloedd prifysgolion yn cael benthyg neu ddefnyddio llyfrau mewn llyfrgelloedd eraill sy'n rhan o'r cynllun.

Os ydych yn Fyfyriwr Dysgu o Bell, gweler y tudalen cymorth penodol i Fyfyrwyr Dysgu o Bell.