Adnoddau Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Helo, Steve Smith ydw i, y llyfrgellydd pwnc ar gyfer Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig. Diben y dudalen hon yw eich helpu i gael y gorau o’n hadnoddau ym maes Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig. Mae croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau. Rydw i yma i’ch helpu!   Gallwch fy e-bostio ar tns@aber.ac.uk neu ffonio ar 01970 823051.

Adnoddau

Cliciwch drwy'r tabiau i gweld yr adnoddau:


Deunyddiau printiedig

Deunyddiau printiedig

Lleolir y prif ddeunyddiau printiedig e.e. llyfrau, cyfnodolion a chyfeirlyfrau cyflym ar gyfer Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig mewn rhai lleoliadau.

Lleolir y prif adrannau ar gyfer Gwyddorau Biolegol ar Lefel E a Lefel F ar Llyfrgell Hugh Owen:

Lefel E

Q Gwyddoniaeth (cyffredinol)

QC Daeareg a hinsawdd

QD Cemeg

QH Hanes y byd naturiol a bioleg

QK Llysieueg

QL Swoleg

QP Ffisioleg (gan gynnwys biocemeg)

QR Microbioleg

S, SB Amaethyddiaeth a chnydau

S673-S675 Peirianneg Amaethyddol

S900-S972 Rheolaeth cefn gwlad

SF Gwyddor anifeiliaid

SF277-SF359 Ceffylau

 

Lefel F

G155 Twristiaeth

GB Daearyddiaeth Ffisegol

HC / TD Rheolaeth amgylcheddol

HD / HT Rheolaeth cefn gwlad

HM Cymdeithaseg ac economeg

Adnoddau electronig

Adnoddau electronig

Gellir dod o hyd i bob adnodd electronig ar gyfer Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig drwy Primo lle gallwch ddarganfod adnoddau unigol neu groes-chwilio nifer ohonynt ar yr un pryd. Mae Primo yn cynnwys prif adnoddau megis cronfeydd data o ddyfyniadau, e-gylchgronau ac e-lyfrau, gwefannau dewisol, mynedfeydd pwnc, adnoddau data a chyfryngau, newyddion, deunyddiau cyfeirnod a chatalogau llyfrgell.

Ewch i http://primo.aber.ac.uk/ a Mewngofnodwch, yna cliciwch ar ABieC yr Adnoddau i ddod o hyd i e-adnoddau pwysig megis BIOSIS, CAB Direct, CAB E-Books, Web of Science a ScienceDirect. Cewch wybodaeth ar bob adnodd drwy glicio ar y botwm dangos gwybodaeth sydd wrth ymyl, sy'n cynnwys gwybodaeth hanfodol am fynediad ar y campws ac oddi ar y campws.

Ceir crynodeb ar sut I bori a chwilio Primo yma: https://faqs.aber.ac.uk/1776 

Mae clip fideo Chwilio am Erthyglau mewn Cyfnodolion Defnyddio Primo yma:  https://abercast.aber.ac.uk/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7e6f0149-a807-46af-8ffa-d82cbcc913b9 

---------------------------------------

Nodau am defnyddio E-Adnoddau PA

Gellir defnyddio'r rhan fwyaf o e-adnoddau PA ar y cwmpws, neu oddi ar y campws trwy ddefnyddio'r Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN), heb fod angen cyfrinair. Mae'r gofynion mynediad ar gyfer pob adnodd ar gael yn ein rhestr ABiéc o Wybodaeth Electronig, E-Gyfnodolion@Aber, eLyfrgell a Primo.

--------------------------------------

Adnoddau Allweddol IBERS

Data-Basau IBERS Prif

AgCensus (Edina)

AGRICOLA Articles (NAL)

AGRICOLA Books

BIOBIB - data-bas biodanwyddau

BIOSIS Citation Index (Web of Science)

CAB Direct (CABI)

CAB eBooks Current File (CABI)

Digimap (EDINA)

Environment Digimap

Google Scholar

Green File (Ebscohost)

MEDLINE (Web of Science)   

National Non-Food Crops Centre (NNFCC) Clic ar eicon chwilio
Organic Eprints (orgprints)
ScienceDirect - Journals (Elsevier)
STFC/NERC Centre for Environmental Data – Archival (CEDA)
Tropical Forest Conservation & Development
Web of Science Core Collection 
Web of Science – All Databases Cross Search
Zetoc

 

Adnoddau Biowybodaeth
Porydd Genom Ensembl

Entrez - The Life Sciences Search Engine (NCBI)

European Bioinformatics Institute
Dat-Basau NCBI
Phytopathogenic Fungi and Oomycete EST Database (Cogeme, Exeter)
Porydd Genom UCSC

 

Adnoddau Mapio 

AgCensus (Edina)

Digimap

Environment Digimap

Geology Digimap

Global Change Master Directory

UK Census Geography

UK National Air Quality Archive

 

 

E-Lyfrau
CAB eBooks Current File (CABI)
eScholarship Editions (University of California)
Internet Text Archive
M Books (University of Michigan)
National Academies Press
Pennsylvania Online Books
Project Gutenberg

ProQuest Ebook Central

Wiley Online Library

Wikisource

 

Adnoddau Hyfforddiant Gwybodaeth
Google Guide (Nancy Blachman)
Internet for Agriculture 
Internet for Biodiversity
Internet for Veterinary Medicine

 

Adnoddau Newyddion
Centre for Research Libraries - Casgliadau Digidol
Online Newspapers
SciCentral
ScienceDaily
UK National News (ZEN Website)

 

Adnoddau CyflogadwyeddDisgrifiad  
Nexis UK - cronfa ddata yn cynnwys newyddion testun llawn a gwybodaeth busnes byd-eang ar farchnadoedd, proffiliau a diwydiannau.
Companies House - gwasanaeth cyhoedd beta 

- mae data digidol cyhoeddus a gedwir ar gofrestr y DU o gwmnïau bellach ar gael yn rhad ac am ddim, ar y gwasanaeth chwilio beta cyhoeddus newydd.
Mae hyn yn rhoi mynediad i dros 170 miliwn o gofnodion digidol am gwmnïau a chyfarwyddwyr gan gynnwys cyfrifon ariannol, ffeiliau cwmnïau a manylion am gyfarwyddwyr a swyddogion ysgrifenyddol trwy gydol bywyd y cwmni.

Y Comisiwn Elusennau - mae’r comisiwn yn darparu rheolaeth i elusennau yng Nghymru a Lloegr ynghyd â data ariannol a gwybodaeth allweddol i elusennau.
Business Source Complete - cronfa ddata yn cynnwys gwybodaeth testun llawn a gwybodaeth lyfryddiaethol ar gyfer llawer o gyfnodolion busnes ysgolheigaidd.
AnnualReports.com - mynediad rhad ac am ddim i adroddiadau cwmnïau yn UDA

 

Dat-Basau Patent 

EPO Full-Text Patent Search

Espacenet – European Patent Office

European Patent Bulletin
Free Patents Online
Google Patent Search
IP Newsfash - chwilio teulu patent breiniol
IP Score - Patent Portfolio Evaluation Score
Ipsum - Online Patent Information and Document Inspection Service
Patent Lens
UK Patents Endorsed License of Right (Intellectual Property Office)
USPTO Patent Database: Issued Patents

 

Casgliadau E-Gyfnodolion 
American Chemical Society (ACS) - Chwilio Cyfnodolion
American Society for Microbiology (ASM) - Chwilio Cyfnodolion
Annual Reviews
BioMed Central - Chwilio Cyfnodolion
Cambridge Core (Llyfrau ac Cyfnodolion)
Canadian Science Publishing (NRC Research Press) - Chwilio Cyfnodolion
CSIRO Journals

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-Journals Directory - Botany
E-Journals Directory - Microbiology
Highwire Press (papyrau am ddim)
Highwire Press (pob cyfnodolion pori)
ingentaconnect.com (Ingenta)
JSTOR
Oxford Journals (Oxford University Press)
PLOS - Chwilio Cyfnodolion
PLoS One
Royal Society of Chemistry

ScienceDirect - (Cyfnodolion Elsevier)

SPIE Digital Library
Springer Journals

Wiley Online Journals

 

 

Catalogau Llyfrgell Allanol
COPAC
Harper Adams University Catalog LLyfrgell
Images Online (Llyfrgell Brydeinig)
Kew Library Catalog
Met Office Library Catalog
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Royal Agricultural University - Catalog Llyfrgell
SUNCAT - Catalog Cyfnodolion DU

 

 

 

Pyrth Pwnc

AgNIC (Agriculture Network Information Center)

All the Virology on the WWW

Bioethics Research

Biology Online

Chemdex

Chemistry - Best of the Web

CE Porth Cyhoeddiadau Ymchwil
Eldis - Porth Astudiaethau Datblygiad
ePIC – Electronic Plant Information Centre (Kew)

Genesys - Porth Adnoddau Genetig Cnydau

Internet Directory for Botany 

JSTOR Plant Science
Librarians' Index Internet (ipl2)

National Biodiversity Network

NERC Open Data Archive (NORA)
OFFSTATS - Porth Ystadegaeth Swyddogol 
Open Directory Project - DMOZ

PhilSci Archive

PINAKES Pyrth Pwnc
ResearchGATE 

The European Information System on Agricultural Research for Development (EIARD)

UK Data Archive

UK Data.Gov Data Archive

USDA Food and Nutrition Information Center

 

 

Adnoddau Cyffredinol IBERS
AGRIS (FAO)

Archival Sound Recordings (British Library)

Agriculture in the United Kingdom

ArXiv.org e-Print archive
Bielefeld Academic Search Engine (adnoddau academig gan ar draws Ewrop)
BioRXiv (Biology Preprints Server)
British National Formulary (gan gwefan NICE)
Centre for Research Libraries
CERA GM Crops Bibliography
ChemSpider
CiteSeerX – Cadwrfa Cyfrifiadeg a Gwyddor Gwybodaeth (cofrestru am ddim i orfod)
Cochrane Library (Wiley)
CORE – COnnecting REpositories Search Service
DEFRA Project Reports Database
Digimap ShareGeo
Digital Library of the Commons (Eiddo Cyffredin)
DiVA - Academic Archive Online (Cadwrfa Prifysgolion ac Ymchwil Sgandinafaidd)
DoE Information Bridge (SciTech Connect)
eMolecules
Espacenet Patent Search

EU Farm Accountancy Data Network (via MTT)

Europe PubMed Central

European Commission – DG Research & Innovation

European Integration Archive

European Sources Online

Foodbase (Data-bas Food Standards Agency Research Reports)

Genesys (Data-bas Bioamrywiaeth Cnydau)
Global Rangelands Database
Google Image Search

Google Maps

House of Commons Parliamentary Papers

Journals & Highly Cited Database (Journal Citation Reports – Impact Factors)

Kew Data-basau Botaneg
Labhoo (Cyfarwyddiadur Cwmniau a Cyfluniannau Gwyddorau Bywyd)
Lexis®Library (cronfa ddata gyfreiddiol)
Llywodraeth Cymru Ystadegau ac Ymchwil
Max Planck Gesellschaft E-Doc Server (Gwyddorau)
Michigan University - Archif "Deep Blue"
NARCIS (System Gwybodaeth Ysgolheigaidd Iseldiraidd)
NASA Technical Reports Server (Meteoroleg, Seryddiaeth, Gwyddorau Daear)
NEPIS - US National Service Center for Environmental Publications
Nexis (Data-bas Newyddion)
Northern Ireland Tourist Board
OAISTER Cadwrfa
OECD iLibrary - Agriculture and Food
OECD iLibrary - Science and Technology Statistics
Porth Ymchwil Aberystwyth
PubChem (NCBI Entrez)
PubMed (Data-bas)
PubMed Central (Cadwrfa)
Science Advances Magazine
Semantic Scholar (Niwrowyddoniaeth / Cyfrifiadureg)
Swingle Plant Anatomy (Casglu Cyfeiriad)
TOXNET Toxicology Data Network (NLM)
U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
USDA National Agricultural Library Digital Repository
USPTO Electronic Official Gazette for Patents
USPTO Patent Database
Visit Britain - Mewnwelediad ac Ystadegau
Visit Scotland - Ymchwil ac Ystadegau
Visit Wales (Llywodraeth Cymru - Ystadegau ac Ymchwil)
Wageningen University and Research Centre Repository (WaY)

 

Sgiliau gwybodaeth

Sgiliau gwybodaeth

Gweler ein tudalennau Sgiliau Gwybodaeth ar:

  • dod o hyd i ddeunyddiau printiedig yn y llyfrgell
  • dod o hyd a gwerthuso gwybodaeth electronig
  • aros yn gyfredol yn eich pwnc astudio
  • astudio effeithiol a chyfeirnodi llyfryddiaethol
  • cyflwyniad i'r llyfrgell a hyfforddiant sgiliau

Ceir hefyd diwtorialau defnyddiol ar-lein ar gyfer eich pwnc sy'n cynnwys prif sgiliau gwybodaeth ar-lein - rhowch dro ar y tiwtorialau ar gyfer Amaethyddiaeth a Bioamrywiaeth.

 

Mynediad Agored

Os oes gennych ddiddorbeb mewn gwybod am cyhoeddi eich papurau ymchwil ar ffurf Mynediad Agored ar Prifysgol Aberystwyth,, os gwelwch yn dda gweler y wefan PA Moeseg Ymchwil ar: https://www.aber.ac.uk/cy/research/good-practice/open-access.

 

Casgliadau

Casgliadau

Mae casgliadau'r Brifysgol yn cynnwys ystod eang o ddeunyddiau, gan gynnwys traethodau a phapurau blaenorol. Cewch fanylion am ein holl gasgliadau yma.

Gwasanaethau i staff academaidd

Gwasanaethau i staff academaidd

Gall eich llyfrgellydd pwnc ddarparu hyfforddiant sgiliau i staff a myfyrwyr, gwerthusiad adnoddau a llawer mwy. Am fanylion llawn ewch i'r dudalen hon.