Storio Data Adrannol yn Ddiogel

Argymhellir yr arfer da canlynol gan y Gwasanaethau Gwybodaeth ar gyfer storio data adrannol yn ddiogel.

Mae’r arferion hyn eisoes yn cael eu defnyddio gan rai adrannau.

Storio eich data yn ganolog

Dylai data gael ei storio ar weinyddwyr ffeil canolog neu SharePoint. Golyga hyn y bydd copïau wrth gefn yn cael eu gwneud o’r data ac y bydd y data yn cael ei ddiogelu trwy ofyn am fanylion mewngofnodi (enw defnyddiwr a chyfrinair).
Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig y ffyrdd canlynol o gyflawni hyn:

Gwnewch yn siŵr bod eich cyfrifiaduron adrannol ar barth y STAFF

Os yw cyfrifiaduron swyddfa eich staff ar y parth STAFF maent yn fwy diogel oherwydd eu bod yn gofyn am enw defnyddiwr a chyfrinair i fewngofnodi, maent yn cael eu diweddaru gan ddarnau o feddalwedd a meddalwedd gwrthfaleisus. Gall cyfrifiaduron ar barth y STAFF hefyd gael eu rheoli gan bolisïau (e.e. atal mynediad i yriannau caled lleol, gan sicrhau bod y ffeiliau yn cael eu cadw’n ganolog).

I  weld os yw eich cyfrifiadur ar y parth staff gweler ein Cwestiynau Cyffredin. I wneud cais i roi eich cyfrifiadur ar y parth staff os gwelwch yn dda cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid

Amgryptio eich dogfennau

Dylai data sensitif a anfonir trwy e-bost, sy’n cael ei storio ar go’ bach symudadwy, neu sydd wedi’i gadw ar liniaduron gael ei amgryptio. Gweler cyfarwyddiadau ar sut i wneud hyn yn ein Cwestiynau Cyffredin ar ddiogelwch.

Cyngor

Os hoffech gyngor pellach neu drafod eich anghenion os gwelwch yn dda cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn y lle cyntaf