Rhwydweithio Cymdeithasol

Cyngor Cyffredinol

Mae defnyddio safleoedd rhyngrwyd sy'n eich galluogi i Rwydweithio'n Gymdeithasol, megis MySpace, Facebook ac YouTube, wedi dod yn hynod o boblogaidd yn ddiweddar. Mae safleoedd o'r fath yn eich galluogi i, ac yn hyrwyddo, trafod ar-lein a chyfathrebu cyffredinol, ac yn rhoi'r gallu i chi rannu gwybodaeth amdanoch eic hun ac eraill yn gyflym a hawdd. Ar lawer cyfrif gall y rhain fod yn fanteisiol i fyfyrwyr yn bersonol ac yn academaidd.

Pan fyddwch yn defnyddio technoleg o'r fath mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o'r risgiau a'ch bod yn cymryd camau i ddiogelu eich hun a'ch gwybodaeth bersonol. Gofalwch faint o wybodaeth yr ydych yn ei datgelu amdanoch eich hun. Gall postio gwybodaeth bersonol arwain at sylw digroeso a gall hyn yn oed gyfrannu at dwyll hunaniaeth. Er eich lles eich hun, ni ddylech bostio manylion a allai achosi ambaras i chi yn ddiweddarach, e.e. rhywbeth na fyddec eisiau i aelodau o'ch teulu neu ddarpar gyflogwr ei weld.

Mae defnyddwyr yn aml yn anghofio bod y safleoedd hyn ar gael i bawb. Os ydych yn gwneud sylwadau am unigolyn adnabyddadwy, dylech gofio y gall unrhyw un yn unrhyw le weld yr hyn yr ydych wedi'i bostio, gan gynnwys yr unigolyn hwnnw. Peidiwch â gwneud sylwadau cas neu ddirmygus am fyfyrwyr, aelodau o staff nac unigolion eraill, a pheidiwch â phostio lluniau anweddus neu ddirmygus. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gymryd camau disgyblaethol os y'wn briodol ac, mewn achosion eithafol, gall difenwad arwain at gamau cyfreithiol. Dylech hefyd fod yn ymwybodol, pan fyddwc yn defnyddio safleoedd o'r fath gan ddefnyddio adnoddau'r Gwasanaeth Gwybodaeth, bod Rheolau a Rheoliadau'r Gwasanaethau Gwybodaeth a pholisi Defnydd Derbyniol JANET yn parhau i fod yn gymwys.