Mynediad diwifr i ymwelwyr â Phrifysgol Aberystwyth

Mae’n rhaid i ymwelwyr sydd eisiau defnyddio gwasanaeth diwifr Prifysgol Aberystwyth wneud yn siŵr:

 • bod gan eu cyfrifiadur y pecyn gwasanaeth diweddaraf a’r diweddariadau wedi’u gosod ar gyfer eu system weithredu
 • bod gan eu cyfrifiadur feddalwedd gwrthfirws diweddar
 • nad oes firysau nac ysbïwedd ar eu cyfrifiadur

cyn iddynt ddod i’r campws.

Mae’r holl ddefnydd a wneir o rwydwaith Prifysgol Aberystwyth yn cael ei reoli gan Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth a Pholisi Defnydd Derbyniol JANET.

Ymwelwyr o sefydliadau academaidd eraill

 

 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn cymryd rhan yng Ngwasanaeth Crwydro Janet.
 • Golyga hyn fod ymwelwyr o sefydliadau academaidd eraill sy’n cymryd rhan yn gallu cysylltu â rhwydwaith eu sefydliadau eu hunain drwy rwydwaith diwifr eduroam Prifysgol Aberystwyth pan fônt yn ymweld â’n campws. Gallwch wirio i weld a yw eich sefydliad yn cymryd rhan yn y gwasanaeth hwn ar wefan Gwasanaeth Crwydro JANET
 • Dylech wneud trefniadau i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn gyda’ch sefydliad cartref CYN dod i Brifysgol Aberystwyth.

Pob ymwelydd arall, unigolion sy’n mynychu cynadleddau a digwyddiadau

 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i wasanaeth diwifr The Cloud.
 • Gall unrhyw ymwelydd â’r campws nad ydynt yn gallu defnyddio eduroam gysylltu â The Cloud:
  • Dewiswch The Cloud o’r rhestr o rwydweithiau diwifr sydd ar gael. 
  • Pan fyddwch wedi cysylltu agorwch eich porwr gwe ac adnewyddwch y dudalen. 
  • Bydd tudalen fewngofnodi The Cloud yn ymddangos
  • Dewiswch Get Online or register now
  • Dewiswch Free Cloud WiFi
   • Os ydych chi wedi cofrestru i ddefnyddio The Cloud o’r blaen rhowch eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair
   • Os nad ydych wedi cofrestru i ddefnyddio The Cloud o’r blaen cliciwch ar Create an Account
 • Ar ôl mewngofnodi gallwch gael mynediad i’r rhyngrwyd.
 • Cewch gymorth i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn ar dudalennau Cwestiynau Cyffredin The Cloud (Saesneg)
 • Mae’r gwasanaeth hwn ar gael ym mhob un o adeiladau gweinyddol ac addysgu’r Brifysgol, ond nid yn y neuaddau preswyl.