Gweithgareddau all-gyrsiol

Cymdeithas Ymryson, Cymdeithas y Gyfraith, Cymdeithas Droseddeg.

 Fel myfyriwr yn Adran y Gyfraith a Throseddeg, y mae digon o gyfleoedd ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol. Sgroliwch lawr am fwy o fanylion. 

Y Gymdeithas Ymryson

Mae’r Gymdeithas Ymryson yn gyfle gwych i gymryd rhan mewn ffug achosion llys o’r enw ymrysonau. Mae’n gyfle hefyd i ddatblygu’ch dealltwriaeth o’r gyfraith a chylwyno dadleuon cyfreithiol. Mae hefyd yn gyfle i fireinio’ch sgiliau ymchwil a siarad cyhoeddus. Mae’r gymdeithas yn cwrdd yn wythnosol gan gynnig hyfforddiant ymryson ar gyfer ymrysonwyr newydd a profiadol fel ei gilydd.

Mae’r gymdeithas hefyd yn cynnal sawl cystadleuaeth dros y flwyddyn gan gynnwys y Gystadleuaeth Eiriolaeth ar gyfer Ymrysonwyr Newydd, a chystadleuaeth ymryson ar gyfer pob blwyddyn academaidd. Mae’r gymdeithas hefyd yn trefnu ffug achosion llys, gan gynnwys R v y Tri Mochyn Bach ar gyhuddiad o lofruddiaeth a R v Dorothy o The Wizard of Oz ar gyhuddiad o ddwyn a dynladdiad.

Mae’r Gymdeithas hefyd yn cymryd ran mewn nifer o gystadlaethau cenedlaethol gan gynnwys Ymryson Cennedlaeethol OUP/ICCA National Moot, Cystadleuaeth Ymryson Cenedlaethol Cymru (lle mae Aberystwyth wedi enill ddwywaith) a Chystadleuaeth Ymryson Cyfraith Feddygol Prifysgol Caerlyr (lle daeth Aberystwyth yn ail).

Cynhelir sawl achos mewn llysoedd go iawn, gan gynnwys Cystadleuaeth Ymryson a gynhaliwyd yn y Goruchaf Lys yn 2016, ac achos yng Nganolfan Cyfiawnder Aberystwyth. Caiff ymrysonau eu barnu gan gyfreithwyr, ac felly cynigiant gyfle gwych i gwrdd ag ymarferwyr y gyfraith.

Cymdeithas y Gyfraith

Ceir cymdeithas y gyfraith weithredol o fewn yr adran sydd yn trefnu: teithiau i lysoedd a ffeiriau gyrfaol, arwerthiant gwerslyfrau, sgyrsiau, gweithgareddau cymdeithasol, ac uchafbwynt y flwyddyn sef y ddawns flynyddol https://www.abersu.co.uk/society/6283/

Y Gymdeithas Troseddeg

Y mae’r Gymdeithas Droseddeg yn rhan bwysig o weithgarwch yr Adran, gan gynnig rhaglen amrywiol o nosweithiau ffilm, ymweliadau carchar a sesiynau cefnogi astudio cyn arholiadau. https://www.abersu.co.uk/society/criminologysociety1/

Aberystwyth Law and Criminology Journal

Y mae’r Aberystwyth Law & Criminology Journal yn brosiect sydd yn anelu i ddarparu platform ar gyfer ar arddangos gwaith o’r safon uchaf a gynhyrchwyd gan ein myfyrwyr. Mae’n gyfle i gyhoeddi’ch gwaith yn enwedig os y’ch chi wedi cyflawni darn sylweddol o waith megis traethawd estynedig. Mae’r Cylchgrawn hefyd yn coffhau un o gyn fyfyrwyr yr adran,sef  Ern Nian Yaw, gan ddyfarnu gwobr flynyddol er cof amdano. Roedd Ern Nian yn fyfyriwr a fu’n allweddol i ddatblygiad y cylchgrwan, ond cafodd ei ladd mewn damwain cyn cyhoddi’r gyfrol cyntaf. Dyfarnir y wobr i awdur yr erthygl sydd yn dangos rhinweddau Ern Nian – gallu academaidd arbennig, ymroddiad at waith a manylder. Er mwyn canfod mwy, ymwelwch â: https://auslcj.wixsite.com/aberlawjournal