Cyflogadwyedd

‘D yw hi byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich gyrfa, ac mae’n bwysig cofio mai’r ffordd orau o sicrhau pontio llwyddiannus i’ch gyrfa yw gwneud y mwyaf o’ch amser yn astudio gyda ni.

Yn yr Arolwg diweddaraf o Gyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch a gynhaliwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, dangoswyd bod 97% o raddedigion yn mynd i weithio neu i astudio ymhellach o fewn i chwe mis ar ôl graddio (HESA 2018

Mae meithrin sgiliau astudio a rheoli gwaith academaidd yn ogystal â gwneud gweithgareddau eraill yn cyfrannu at fwynhau bywyd yn y brifysgol ac yn sylfaen gadarn ar gyfer sicrhau gyrfa dda ar ôl ichi raddio. Cofiwch fod cyflogwyr yn chwilio am weithwyr abl sy’n cymryd rhan.

Mynnwch olwg ar y gwahanol gyfleoedd a’r ffordd y gallwch gyfoethogi eich CV yn ystod eich cyfnod yn astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.