Y Gwasanaeth Gyrfaoedd

Tony Orme (Ymgynghorydd Gyrfaoedd)

Tony yw’r Ymgynghorydd Gyrfaoedd sy’n gyfrifol am Adran y Gyfraith a Throseddeg. Mae e’n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, a sesiynau ymgynghori unigol i sicrhau bod pob myfyriwr yn elwa o addysg, gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaoedd.

Mae hefyd yn gyfrifol am bob agwedd ar helpu myfyrwyr, graddedigion a staff sydd â diddordeb mewn menter a chychwyn busnesau newydd i droi eu syniadau da yn syniadau gwych.

E-bost: awo@aber.ac.uk 
Ffôn: 01970 62 2378