Cyflogadwyedd Yn Y Dyfodol

Y Gyfraith

Mae graddedigion o Y Gyfraith bellach yn gweithio i:

 • Cyfreithiwr / Bargyfreithiwr dan Hyfforddiant
 • Cynorthwyydd Cyllid
 • Cynghorydd cyngor dinasyddion
 • Astudiaethau academaidd pellach

Gyda'r radd Y Gyfraith hon fe allech chi ddod yn:

 • Bargyfreithiwr neu gyfreithiwr
 • Paragyfreithiol
 • Cynorthwyydd Ymchwil Gwleidyddol
 • Swyddog Mewnfudo
 • Llywodraeth leol
 • CTEM

 

Troseddeg

Mae graddedigion o Troseddeg bellach yn gweithio i:

 • Heddlu (gan gynnwys Dyfed a Metropolitan)
 • Prosiect Dewis Choice
 • Swyddog Prawf
 • Gwasanaeth Carchardai Lloegr a Chymru
 • Ymchwil
 • Astudiaethau Academaidd Pellach


Gyda'r radd Troseddeg hon fe allech chi ddod yn:             

 • Gweithiwr Cymorth Ieuenctid
 • Swyddog Carchardai
 • Heddlu
 • Gweithiwr Polisi
 • Dadansoddwr Ymchwil
 • CTEM
 • Intern Ymchwil