Siaradwyr Gwadd

Gwiriwch Twitter or Facebook am wybodaeth wedi'i diweddaru

Siaradwyr Gwadd Blaenorol

Mae Adran y Gyfraith a Throseddeg yn trefnu siaradwyr gwadd yn rheolaidd sy’n traddodi darlithoedd gwadd a seminarau i bob myfyriwr. Mae’r isod ymhlith y darlithoedd a’r seminarau gwadd a drefnwyd: