Modiwlau ar Leoliad

Er mwyn cynnig cyfleoedd dysgu drwy brofiad, mae’r Adran yn cynnig modiwl ar leoliad i fyfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau. Mae lleoliadau gwaith yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth fydd yn eich helpu drwy gydol eich bywyd ac a ddylai roi hwb i’ch cyflogadwyedd yn ogystal.

Dyma rai manteision eraill o gwblhau modiwl lleoliad gwaith:

  1. Cynnig cyfle i roi theori ar waith;
  2. Gwella eich hunanhyder a syniad o gyfrifoldeb;
  3. Gwella eich CV drwy ddysgu drwy brofiad;
  4. Archwilio gwahanol yrfaoedd;
  5. Eich paratoi chi ar gyfer y gweithle drwy adnabod eich cryfderau a datblygu sgiliau trosglwyddadwy; a
  6. Darparu cyfleoedd i rwydweithio a meithrin cysylltiadau allweddol mewn sefydliadau sefydledig all eich cefnogi yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Ceir dau fodiwl Lleoliad gwaith yn Adran y Gyfraith a Throseddeg ar hyn o bryd. Cysylltwch â chydgysylltydd y modiwl yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth neu fanylion ynglŷn â sut i gofrestru.

  1. LC/CT22520 Lleoliad Cyfiawnder Troseddol (Blwyddyn 2)- https://www.aber.ac.uk/en/modules/deptcurrent/LC22500/AB0/
  2. LC/CT32520 Lleoliad Cyfiawnder Troseddol (Blwyddyn 3 neu 4)- https://www.aber.ac.uk/en/modules/deptcurrent/LC32500/AB0/
  3. LC36620 Employability Skills for Professionals (Blwyddyn 3 neu 4 yn unig)- https://www.aber.ac.uk/en/modules/deptcurrent/LC36600/AB0/