Gwirfoddoli

Rhesymau dros Wirfoddoli

Gall gwirfoddoli fod yn brofiad gwerth chweil a gwneud gwahaniaeth, ond gall hefyd fod yn gyfle gwych i ddatblygu’n bersonol y tu allan i’ch astudiaethau.

Dyma ein 5 prif reswm dros wirfoddoli:

 1. Gwneud gwahaniaeth i rywbeth sy’n bwysig i chi
 2. Meithrin neu ddatblygu sgiliau, gwybodaeth, profiad
 3. Rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol neu wneud rhywbeth nad ydych wedi’i wneud o’r blaen
 4. Gwella eich CV a’ch cyflogadwyedd
 5. Ennill achrediad neu gydnabyddiaeth (Gwobr AGAU a Gwobr Aber)

Eich penderfyniad chi fydd y math o wirfoddoli a faint o amser y byddwch yn ei roi y tu allan i’ch astudiaethau. Ond nid ydych yn cael eich cyfyngu i un cyfle i wirfoddoli yn unig! Po fwyaf a wnewch, mwyaf o fanteision a gewch, felly cymerwch ran.

Dyma rai o’r sefydliadau sy’n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr yr adran wirfoddoli:

 1. HomeStart (Avril Gartland, avrilhomestartceredigion@gmail.com
 2. Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid ac Ataliol  (Tallulah Moonlight, tallulah.moonlight@ceredigion.gov.uk
 3. Heddlu Dyfed Powys (Adele Jones, Cydgysylltydd Dinasyddion yn Plismona, adele.jones@dyfed-powys.pnn.police.uk
 4. Hafal (Aberystwyth)  (Ruth Wilson, Rheolwr Gwasanaeth, ruth.wilson@hafal.org
 5. MIND  (Tim Bennett, Rheolwr Busnes tim@mindaberystwyth.org
 6. Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) (Ruth Evans, Galluogi Gwirfoddoli, ruth.evans@cavo.org.uk
 7. Cyngor ar Bopeth Ceredigion (Philip Gibson, philip.gibson@citizenadvice.org.uk / manager@aberystwyth.cabnet.org.uk
 8. Comisiynydd Heddlu a Throseddu (opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk
 9. Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu (opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk)
 10. Ymwelwyr Lles Anifeiliaid Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu (opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk)
 11. Gwirfoddoli Cymru (opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk)

Fel argymhelliad cyffredinol (hynny yw, yn gyntaf oll), dylid annog myfyrwyr i edrych ar y cyfleoedd a gynigiwn i wirfoddolwyr, sy’n cael eu hysbysebu gan Undeb y Myfyrwyr: 
https://www.umaber.co.uk/timaber/gwirfoddoli/cyfleoeddpresennol/

Yna, dylent droi at Wirfoddoli Cymru i chwilio am gyfleoedd: https://volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm