Y Gymdeithas Ehangach

Rydym yn ymwneud a nifer o weithgareddau sydd yn cynnwys y gymdeithas ehangach. Mae’r rhain yn cynnwys gweithgareddau ar gyfer ysgolion a darpar fyfyrwyrm yn ogystal â defnyddio’n arbenigedd cyfreithiol er mwyn estyn cymorth ar gyfer y gymuned.