Y Gymdeithas Ehangach

Rydym yn ymwneud a nifer o weithgareddau sydd yn cynnwys y gymdeithas ehangach. Mae’r rhain yn cynnwys gweithgareddau ar gyfer ysgolion a darpar fyfyrwyrm yn ogystal â defnyddio’n arbenigedd cyfreithiol er mwyn estyn cymorth ar gyfer y gymuned.

Cyswllt Cyfreithiol Cyn Filwyr

Sefydlwyd Veterans Legal Link ar gred bod cyfreithwyr a'u teuluoedd gallai myfyrwyr ddefnyddio eu sgiliau i ddod â chyfiawnder cyfartal i gyn-filwyr a'u teuluoedd mewn angen sy'n byw yng Nghymru.

Clinig Cyfraith Teulu

Mae Clinig Cyfreithiol Teulu Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth yn darparu cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim mewn cyfraith teulu a phlant, mewn partneriaeth ag Emma Williams Family Law, ymarferwyr teulu arbenigol. Mae'r clinig yn agored i unrhyw un, waeth beth yw eich sefyllfa.

Sgyrisau Blasu

Mae Adran y Gyfraith a Throseddeg yn darparu sgyrsiau ar ystod o bynciau, gan ddod i mewn i ysgolion a cholegau. Rhoi cyfle i bobl ddysgu am y gyfraith a throseddeg wrth ennyn sgyrsiau.