Clinig Gyfraith Teulu

Clinig Gyfraith Teulu yn cynnig cyngor am ddim ar Gyfraith Teulu wrth roi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr

I gael gwybodaeth am y sesiynau plîs gwelwch: www.familylegalclinic.co.uk

www.facebook.com/pg/AberFamilyClinic

Mae Clinig Gyfraith Teulu  Aberystwyth yn cynnig cymorth cyfreithiol, cyfrinachol am ddim mewn cyfraith teulu a phlant, mewn partneriaeth ag Emma Williams Family Law , ymarferwyr teulu arbenigol. Mae’r clinig ar agor i unrhyw un, beth bynnag yw’r sefyllfa.

Yn ystod y clinigau, mae Ms Williams yn cael ei harsylwi gan fyfyrwyr trydedd flwyddyn Ysgol Y Gyfraith Aberystwyth sy’n astudio’r modiwl “Law and Social Justice in Practice”. Mi fydd y myfyrwyr hefyd yn rhoi help llaw gyda’r gwaith papur. Mae’r profiad gwerthfawr yma’n galluogi iddyn nhw arsylwi clienitiaid a phroblemau bywyd go iawn.

Mae hyn yn gyfle unigryw i fyfyrwyr gael gweld y gyfraith ar waith wrth astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ymhellach, bydd natur ryngddisgyblaethol y cyfle hwn yn dyfnhau gallu ein myfyrwyr i ddysgu sgiliau trosglwyddadwy ac i gael profiad gwaith dilys a fydd yn eu paratoi'n dda pan fyddant yn mynd i mewn i'r byd gwaith.