Sgyrsiau Pwnc Penodol

Gellir trefnu sgyrsiau blasu ar elfen o’r Gyfraith a Throseddeg a ddysgir gan Adran y Gyfraith a Throseddeg. Maent yn cyfuno arbenigeddau ymchwil staff academaidd â materion cyfoes rhyngwladol er mwyn rhoi cyflwyniad i fyd y gyfraith.

Cysylltwch â Dr Ffion Llewelyn (email: fhl1@aber.ac.uk) i drafod angenhion neu i drefnu ymweliad.