Cyswllt Cyfreithiol Cyn-filwyr

Lleihau diffyg cymorth cyfreithiol yng Nghymru a chysylltu cyn-filwyr gyda gwasanaethau arbenigol. Gwasanaeth cyngor cyfreithiol a chyfeirio arbenigol am ddim ar gyfer cyn-filwyr yng Nghymru. Cynnig cymorth cyfreithiol, cyfeirio arbenigol, gwaith achos ac eiriolaeth mewn ‘Dyled a Thai’, ‘Ysgariad’, ‘Teulu a Phlant’, ‘Cyflogaeth’, ac ‘Hawliadau Anafiadau Milwrol’.

Cyswllt: info@veteranslegallinkuk.org

Facebook: www.facebook.com/pg/VeteransLegalLink

Cafodd Cyswllt Cyfreithiol Cyn-filwyr ei sefydlu ar y gred y gallai cyfreithwyr a myfyrwyr y gyfraith defnyddio eu sgiliau er mwyn dod a chyfiawnder i gyn-filwyr a’u teuluoedd mewn angen sy’n byw yng Nghymru.

Fe’i sefydlwyd yn 2015 gan Dr Olaoluwa Olusanya, darlithydd yn y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’r prosiect bellach wedi gwneud ceisiadau llwyddiannus am grant o £20,000 oddi wrth y Weinyddiaeth Amddiffyn a bron £5,000 o Gronfa’r Loteri ac mae’r prosiect yn ddibynnol ar rwydwaith o glinigau cyfreithiol gwirfoddol, elusennau a sefydliadau gan gynnwys Cyngor ar Bopeth, Gorllewin Cymru , Gweithredu dros Iechyd Meddwl a’r Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Ceredigion.

Yn ogystal â helpu cyn-filwyr, mae’r prosiect yma hefyd yn darparu profiad gwaith gwerthfawr i fyfyrwyr ac yn dangos iddynt sut mae’r gyfraith yn gweithio mewn bywyd pob dydd a sut mae’n gallu helpu pobl mewn angen, yn ogystal â chynnal ymchwil academaidd annibynnol ei hun.

Gall myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth gofrestru ar gyfer interniaeth gwirfoddol sy’n ddigon hyblyg i weithio o amglych amserlen brysur fyfyriwr ac sy’n rhoi iddynt dros 80 awr o brofiad academaidd ac ymarfero