Ymchwil

Y mae Adran y Gyfraith a Throseddeg yn adran ymchwil weithredol.

Bu’r Adran Gyfraith a Throseddeg yn ran o asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2014). Canfydddodd yr asesiad fod 96.5% o gyhoeddiadau o safon rhyngwladol cydnabyddiedig, a bod 98% o ymchwil yr adran yn gydnabdyddiedig yn ryngwladol. Yn 2015, derbyniodd y Ganolfan Astudio Heneiddio, Cam-drin ac Esgeulustod grant gan Gronfa’r Loteri Fawr i ymchwilio gwahanol agweddau o heneiddio, perthnasau teuluol, cam-drin a chyfiawnder.

Ymchwil Adrannol

Mae’r adran yn ymfalchio mewn ystod eang o arbenigeddau gan gynnwys ymchwil sydd yn ymwneud â’r sawl sydd ar yr ymylon yn gymdeithasol oherwydd ieuenctid neu henaint, hawliau dynol a chyfansoddiadol, datganoli a chyfansoddiad esblygol y Deyrnas Unedig.

Y mae arbenigeddaustaff yr adran yn cynnwys aelodaeth o Grwp Arbenigwyr Cyngor Ewrop ar Weithredu yn erbyn Traffigio Pobloedd, aeloed o fwrdd ymchwil Heddlu Dyfed Powys, cyflawyno tystiolaeth I Gomisiwn Silk ar Ddatganoli yng Nghymru, a chyfeiriadau yn nyfarniadau’r Llys Troseddol Rhyngwladol.

Y mae prosiectau diweddar yn cynnwys ‘Does nunlle’n debyg i garter: Lleoliad ac Hunan Amddiffyn’ (Dr Ffion Llewelyn), “Y Gyfraith ar waith yn Azerbaijan: Gweinidiogion, Cyfreithwyr, Carcharorion Gwleidyddol a Rhoddion Rhyfedd, peidiwch sôn am Armenia (Yr Athro Ryszard Piotrowicz) ‘Y degfed cydrdaddoldeb, a’i eglurhad o’r naw arall (Dr. Catrin Fflûr Huws) a Diwylliant a Cymorth i Farw (Dr. Glenys Williams).

Ymchwil Adrannol - Arbenigedd a Diddordebau

Amddiffyn hawliau dynol


Anel Marais – theory hawliau dynol

Catrin Fflur Huws – hawliau ieithyddol a lleiafrifol

Sarah Wydall – hawliau dynol a thrais ddomestig

Marco Odello – cyfraith ddyngarol a chyfraith ryngwladol

Ryszard Piotrowicz – traffigio pobloedd, ffoaduriaid a chyfraith ddyngarol

Cyfraith a Chymdeithas

Anel Marais – hawliau rhywiolaeth

Glenys Williams – ewthanasia

Catrin Fflur Huws – cyfraith a theatr a llenyddiaeth

Sarah Wydall – niwed ar sail rhyw

Ryszard Piotrowicz – cyfraith a rhywiolaeth

Cyfiawnder Troseddol

Sarah Wydall – mecanweithiau cyfiawnder

Glenys Williams – emosiynau mewn cyfraith droseddol

Ffion Llewelyn – hunan amddiffyniad a throsddau â chllyll

Jen Phipps – troseddeg a’r lluoedd arfog, hyfforddiant heddlu, ail-gymdeithasu

troseddwyr

Ola Olusanya – troseddau rhyngwladol, hil a throsedd, theori droseddeg

Ryszard Piotrowicz – traffigio pobloedd

Brendan Coyle – pobol ifainc a thor cyfraith, atal-troseddu

Materion Cymreig

Catrin Fflur Huws – Hawliau ieithyddol, deddfu dwyieithog

Glenys Williams – gofal iechyd yng nghymru

Technoleg a’r Gymdeithas

Catrin Fflur Huws – deallusrwydd artiffisial a’r gyfraith

David Poyton – Consumer protection and electronic commerce

Llywodraethu ac
Astudiaethau Cyfansoddiadol

Anel Marais – llywodraethu a chydraddoldeb rhyw

Sarah Wydall – moesoldeb ymchwil a methodoleg

Nathan Gibbs – theory gyfansoddiadol, hanes theori cyfreithiol

 

Phrosiect Ymchwil - Dewis Choice