Ymchwil

Y mae Adran y Gyfraith a Throseddeg yn adran ymchwil weithredol.

Bu’r Adran Gyfraith a Throseddeg yn ran o asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2014). Canfydddodd yr asesiad fod 96.5% o gyhoeddiadau o safon rhyngwladol cydnabyddiedig, a bod 98% o ymchwil yr adran yn gydnabdyddiedig yn ryngwladol. Yn 2015, derbyniodd y Ganolfan Astudio Heneiddio, Cam-drin ac Esgeulustod grant gan Gronfa’r Loteri Fawr i ymchwilio gwahanol agweddau o heneiddio, perthnasau teuluol, cam-drin a chyfiawnder.

Phrosiect Ymchwil - Dewis Choice